Najnovije vijesti

Inzko: BiH se mora okrenuti budućnosti

21.09.2016
Bosna i Hercegovina je jučer napravila važan korak ka Evropskoj uniji, što ja svesrdno podržavam. Ovo je početak putovanja na kojem će izabrani lideri i institucije trebati pokazati volju za transformaciju ove zemlje, kako bi se BiH us... »

Izjava ambasadora UO Vijeća za provedbu mira povodom Odluke Ustavnog suda BiH od 17. septembra*

21.09.2016
Ustavom BiH je definirano da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira na temeljima vladavine prava. Nijedna institucija niti organ vlasti u BiH ne mogu djelovati izvan ustavnog poretka. ... »

Građani Bosne i Hercegovine će prevladati

19.09.2016
Sigurno i pravedno društvo se može graditi „jedino ukoliko izabrani lideri usmjere svu svoju energiju na praktične i komplicirane probleme koje treba rješavati i na pozitivne i konstruktivne stvari koje treba uraditi“, rekao je danas v... »

Visoki predstavnik pozvao sve strane da ispoštuju odluke Ustavnog suda BiH

17.09.2016
Odluke koje je donio Ustavni sud BiH moraju se poštovati. Nadležnost Suda jasno je utvrđena u Aneksu 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, prema kojem u jurisdikciju ovog suda spada rješavanje sporova između različitih nivoa vlasti.... »
Opširnije