ChristianSchmidt_bio1

Christian Schmidt

Visoki predstavnik od 1. augusta 2021.

 • Savezni ministar (ex)
 • Član njemačkog Bundestaga od 1990. godine
 • Član parlamentarne Komisije za vanjske poslove i izvjestilac za zemlje Zapadnog Balkana
 • Savezni ministar za hranu i poljoprivredu od 17. februara 2014. do 14. marta 2018. godine
 • Parlamentarni državni sekretar u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj od 2013. do 2014. godine
 • Parlamentarni državni sekretar u Saveznom ministarstvu odbrane od 2005. do 2013. godin
 • Predsjedavajući Parlamentarne grupe CDU/CSU za pitanja odbrane od 2002. do 2005. godine
 • Predsjedavajući parlamentarne Radne grupe za vanjsku politiku, odbranu i evropske poslove za poslaničku grupu CSU-a od 1991.-2002. godine
 • Predstavnik parlamentarne grupe CSU-a u Savjetodavnoj grupi za Zapadni Balkan kancelara Helmuta Kohla od 1992. do 1998. godine
 • Predsjednik Njemačkog atlantskog udruženja od 2006. godine
 • Potpredsjednik Fondacije Hanns-Seidel od 2018. godine
 • Rizničar i član Predsjedništva Evropske narodne stranke
 • Potpredsjednik CSU-a od 2011. do 2017. godine
 • Rođen 1957. godine u Obernzennu (Frankonija); oženjen, otac dvoje djece
 • Pravnik po zanimanju; Univerzitet u Erlangenu i Univerzitet u Lozani