26.07.2016

Oslobođenje: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Iako su praznici osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini, vladavina prava se mora poštovati u svakoj situaciji. Svi organi vlasti u BiH, uključujući i organe vlasti Republike Srpske, imaju obavezu da provedu konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH.