10.11.2021 CNN

CNN: Intervju sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom (VIDEO)

Ovaj sadržaj je dostupan samo na engleskom jeziku.