22.08.2001

Prikljucenje telefonske linije za povratnike – Informativni letak

Radna Grupa za Rekonstrukciju i Povratak ľ Bi Vas željela informirati daů

U slučaju da ste se vratili u svoj prijeratni dom, te da ste podnijeli zahtjev za telefonski priključak 3 mjeseca od dana povratka, morate znati da:

  • Ukoliko ste bili poštanski pretplatnik (imali telefon) prije rata, Pošta Vas mora priključiti te im za to nije dozvoljeno tražiti nadoknadu višu od 50 KM.
  • Ukoliko ste bili u svojoj kući u toku rata, a Vaša je telefonska linija prebačena ili data nekom drugom licu na korištenje, pošta Vas mora priključiti na telefonsku mrežu besplatno.
  • Također treba da znate da ne morate izmirivati telefonske račune za period u kojem ste bili odsutni iz svoje kuće ili stana.
  • Ukoliko se još uvijek niste vratili, trebali biste znati/upamtiti da trebate podnijeti svoj zahtjev u roku od 3 mjeseca od dana povratka – u protivnom ćete morati uplatiti puni iznos.

Trebate imati na umu da prvo morate kontaktirati PTT sa zahtjevom za telefonski priključak.

Ukoliko imate bilo kakvih problema vezanih za priključenje svoje telefonske linije možete kontaktirati najbliži Centar za Pružanje Pravne pomoći.