23.10.2003

Koncept i sadržaj

U septembru 2003. godine specijalni revizor otkrio je i dokumentovao korupciju i nesposobnost širokih razmjera medu višim rukovodiocima javnih preduzca u BiH. Izvještaj ukazuje na to da je ovaj problem sistematski i duboko ukorijenjen u kulturu rukovodenja a dodatno je prožet “principom poznanstva” i neodgovornošcu. Kao rezultat toga, ugrožena je profitabilnost i konkurentnost BiH javnih preduzeca; ova preduzeca nisu uspjela da ostvare ulogu pokretaca BiH ekonomije u cjelini, a nacin rukovodenja unutar ovih preduzeca bacio je sjenu na poslovno okruženje u BiH. Premijeri oba entiteta javno su preuzeli obavezu da ce biti usvojen set zakona koji za cilj ima dovođenje u red javnih preduzeca u BiH. U maju 2004. godine OHR je producirao i distribuirao ovu brošuru kako bi podržao vlasti u njihovim nastojanjima da se ovi zakoni usvoje.