23.10.2003

Концепт и садржај

У септембру 2003. године специјални ревизор открио је и документовао корупцију и неспособност широких размјера меду вишим руководиоцима јавних предузца у БиХ. Извјештај указује на то да је овај проблем систематски и дубоко укоријењен у културу руководења а додатно је прожет “принципом познанства” и неодговорношцу. Као резултат тога, угрожена је профитабилност и конкурентност БиХ јавних предузеца; ова предузеца нису успјела да остваре улогу покретаца БиХ економије у цјелини, а нацин руководења унутар ових предузеца бацио је сјену на пословно окружење у БиХ. Премијери оба ентитета јавно су преузели обавезу да це бити усвојен сет закона који за циљ има довођење у ред јавних предузеца у БиХ. У мају 2004. године ОХР је продуцирао и дистрибуирао ову брошуру како би подржао власти у њиховим настојањима да се ови закони усвоје.