06.12.2002

Koncept

Da bi ohrabrili bh. građane da preuzmu inicijativu i pokrenu mala preduzeća, a i da bi se naglasila ključna uloga malih i srednjih preduzeća za otvaranje radnih mjesta i bh. ekonomski razvoj, OHR je pripremio TV serije “Biznis u mojoj ulici” – 15 petominutnih programa o uspješnim malim preduzećima, priče o ljudima koji su uprkos nepovoljnom poslovnom okruženju uspjeli. “Biznis u mojoj ulici” oslikava ljude koji su znali da “sami mogu bolje” i imali hrabrost i samopouzdanje da poduzmu neophodne korake.

Serije pokrivaju široki spektar preduzeća (proizvodnja, usluge, poljoprivreda, nova preduzeća) različitih veličina i na različitom stepenu poslovnog razvoja. Na kraju svakog od 15 programa poslovni konsultant prezentira stručne analize. Ovi segmenti se fokusiraju na različite aspekte poslovanja (kako napraviti bazu klijenata, marketing, kvalitet, djelotvornost i efikasnost…) i nude praktične savjete.

“Biznis iz moje ulice” je emitovan na FTV i RT RS od 4. do 22. novembra 2002 godine i na 22. regionalnim i lokalnim TV stanicama širom BiH od 9. do 27. decembra 2002.

Besplatan poslovni savjet ili informacija bili su dostupni gledaocima do 21. januara 2003. godine. Na pismene zahtjeve koji su poslani faksom ili e-mailom odgovoreno je u pismenoj formi i priložena kopija brošure “Od ideje do biznisa” koja nudi praktične informacije o tome šta je potrebno uzeti u obzir prilikom pokretanja ili razvijanja malog preduzeća.

Počevši od 9. decembra 2002., dnevni list “Oslobođenje” je objavilo seriju od 15 članaka koji se baziraju na TV seriji “Biznis u mojoj ulici” i pruzaju svojim čitaocima usluge besplatnog poslovnog savjetovanja/informacije koje su objavljene u dnevnoj poslovnoj kolumni.

TV serije su dostupne na latinici i ćirilici, sa jednom verzijom sa engleskim titlom.