20.04.2004

Gotovo 100 miliona dolara će biti izgubljeno ako BiH ne ubrza reforme

Članovi Odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija i Vijeća Evrope su istakli da bi gotovo 100 miliona dolara međunarodne pomoći moglo biti izgubljeno ukoliko BiH u dolazećim sedmicama ne ubrza ključne ekonomske i socijalne reforme. Ako to stavimo u kontekst, ova pomoć iznosi preko 100 dolara za svaku porodicu u BiH.
28.01.2004

Statut Mostara predstavlja osnovu za normalizaciju

Građani Mostara su predugo čekali da se stavi tačka na podjele i paralelne institucije. Vodeće međunarodne institucije predstavljene u BiH – OSCE, OHR, EUPM, Svjetska banka, Evropska komisija, UNHCR, UN i MMF – u potpunosti podržavaju novodonešeni Statut grada Mostara, i smatraju da je on dobra osnova za ponovno ujedinjenje grada, kojom će se sprij [...]
12.09.2002

Izjava Odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija

Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija oštro osuđuje jučerašnju izjavu visokog dužnosnika političke stranke, na čijem čelu se nalazi predsjednik Jugoslavije. Smatramo da je ovo najgori oblik jeftine i neodgovorne predizborne kampanje koji je nedvojbeno suprotan politici jugoslovenske Vlade i međunarodnim sporazumima, koja je Jugoslavija pot [...]