20.04.2004 Board of Principals

Gotovo 100 miliona dolara će biti izgubljeno ako BiH ne ubrza reforme

Članovi Odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija i Vijeća Evrope su istakli da bi gotovo 100 miliona dolara međunarodne pomoći moglo biti izgubljeno ukoliko BiH u dolazećim sedmicama ne ubrza ključne ekonomske i socijalne reforme. Ako to stavimo u kontekst, ova pomoć iznosi preko 100 dolara za svaku porodicu u BiH.    

Ove organizacije apeliraju na državne i entitetske vlasti da ubrzaju ključne ekonomske i socijalne reforme da bi se omogućili bolji životni standardi za sve bh. građane, kao i nastavak obnove i razvojau zemlji.

Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija posebno apelira na Parlament BiH da usvoji Zakon o visokom obrazovanju. Ovaj zakon ne samo da je glavni uslov za nastavak međunarodne podrške u ovom ključnom sektoru, već što je mnogo važnije njegovo usvajanje je potrebno da bi se poboljšao kvalitet obrazovnog sistema BiH kroz efikasnije korištenje finansijskih sredstava prikupljenih od poreskih obaveznika i studenata, razvijanje zajedničke procedure za ocjenu kvaliteta i propisivanje zajedničkih standarda na državnom nivou i finansiranje na entitetskom nivou.

Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija takođe apelira na entiteske vlasti da do kraja ovog mjeseca usvoje odgovarajuće zakonske propise o demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima u okviru reformi u socijalnom sektoru. Ovi novi zakonski propisi će omogućiti bolje, efikasnije i transparentnije korištenje javnih sredstava u kojem će socijalna davanja biti usmjerena ka onim korisnicima kojima je to najpotrebnije

Međunarodne organizacije okupljene u Odboru šefova vodećih međunarodnih organizacija su naglasile da navedene reforme, kao i ostale, ne samo da su važne jer omogućuju nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji i pristup novoj pomoći Svjetske banke u vrijednosti od 93 miliona US dolara koja će u suprotnom biti izgubljena, već i zato što samo putem reformi kao što su ove bolji životni standardi, nova radna mjesta i odgovarajuće socijalne usluge mogu biti obezbjeđene svim građanima Bosne i Hercegovine.