23.01.2009

Obraćanje visokog predstavnika na konferenciji za novinare

Kao što znate, već 10 godina sam posvećen ovom regionu sa visokih diplomatskih funkcija. Prvo, kao ambasador Slovačke u Beogradu, zadužen i za Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, pa kao specijalni izaslanik Javiera Solane u Crnoj Gori za sprovođenje referenduma, i sad kao visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovin [...]