08.06.2016

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 7. i 8. juna 2016. kako bi razmotrili proces provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji ostaje osnova za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
02.12.2015

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council Steering Board – PIC) na nivou političkih direktora sastao se u Sarajevu 1. i 2. decembra 2015. kako bi razmotrio napredak postignut na provedbi Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Još jednom su potvrdili svoju čvrstu opredijeljenost za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Herce [...]
14.07.2015

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) nedvosmisleno izjavljuju da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj o ovlastima visokog predstavnika i pravosuđu BiH predstavljao fundamentalno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir.
10.06.2015

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu, 9. i 10. juna 2015. godine, kako bi još jednom potvrdili svoje čvrsto opredjeljenje za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.
10.12.2014

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 9. i 10. decembra 2014. godine kako bi ponovo potvrdio svoju viziju i čvrstu opredijeljenost za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH) s funkcionalnijim institucijama.
22.05.2014

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 21. i 22. maja 2014. godine, kako bi istakli svoju neupitnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine (BiH).
20.05.2014

Izjava Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira izrazili su danas solidarnost i duboko saosjećanje s ljudima koji su pogođeni nezapamćenim poplavama u Bosni i Hercegovini, naročito s onima koji su izgubili svoje najmilije i svoje domove.
11.02.2014

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Dolje potpisani ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) u potpunosti podržavaju prava građana u cijeloj Bosni i Hercegovini (BiH) da demonstriraju i da se mirno angažiraju u građanskim aktivnostima kako bi protestirali protiv trenutne ekonomske, socijalne i političke situacije u zemlji.