OHR photo
01.04.2021 OHR

Saopštenje ambasadora zemalja-članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i Odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija* o situaciji u vezi sa Covidom-19 u BiH

Trenutna situacija u vezi sa pandemijom Covid-19 u Bosni i Hercegovini se pogoršava, što uzrokuje ogromno opterećenje zdravstvenog sistema. Broj slučajeva zaraze virusom te smrtnih ishoda, nažalost, i dalje raste.

Stres i zabrinutost ljudi potpuno su razumljivi. S tim u vezi, korisno je podsjetiti na zajednički poziv Predsjedništva BiH od 25. marta 2020. svim građanima da u potpunosti poštuju epidemiološke smjernice, mjere i preporuke kako bi svaki građanin postupao odgovorno u pogledu vlastite sigurnosti i sigurnosti svoje zajednice. Ujednačena i koordinirana akcija u oblasti javnog zdravstva i socio-ekonomski odgovor u cijeloj zemlji dali bi maksimalne rezultate kada su u pitanju mjere i pomogli da se kontrolira prenošenje virusa, ublaži pritisak na zdravstveni sistem i, u konačnici, da se spasu životi, a istovremeno sačuva ekonomija. Ovo je jednako važno kao i sigurno uvođenje vakcinacije.

Iako odgovornost za suzbijanje pandemije mora biti na vlastima, međunarodna zajednica u BiH podržava sve napore na kontroli širenja pandemije Covid-19 i na pružanju pomoći BiH da ublaži situaciju.

Međunarodna zajednica posebno visoko cijeni stalne napore i posvećenost svih zdravstvenih radnika u BiH u cilju kontrole situacije izazvane pandemijom.

Ono što nam je sada svima potrebno su izdržljivost i jedinstvo. Pozivamo političke aktere da se suzdrže od optužbi i politiziranja pitanja vakcina. Sada kada su vakcine počele stizati u zemlju, pomoć i javna podrška političkih vlasti u procesu uvođenja i upotrebe dostupnih vakcina bit će od ključne važnosti. To se mora raditi paralelno sa drugim mjerama u javnom zdravstvu i socijalnoj sferi, i niko ne smije biti izostavljen. Virus truje tijela. Ne dopustite zapaljivoj retorici da truje misli.

Međunarodna zajednica je opredijeljena da sarađuje sa Bosnom i Hercegovinom kako bi pomogla u zaštiti zdravlja, sigurnosti i dobrobiti ljudi i nastavit će podržavati sve ključne napore u tom pogledu. Nadamo se da ćemo zajedno prevladati ovu katastrofu što je brže moguće.

*Članovi Odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija koji se priključuju ovoj izjavi su: Evropska unija, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Ujedinjeni narodi u BiH, Vijeće Evrope, EUFOR, Švedska i Švicarska.