15.09.1999

Status postivanja i mjere koje je potrebno poduzeti u cilju implementacije preporuka Ombudsmena

Status postivanja i mjere koje je potrebno poduzeti u cilju implementacije preporuka Ombudsmena

Septembar 1999

Diskriminacija

Preporuke ispostovane u tri slucaja (ponistene odluke o suspenziji ugovora o radu, uspostavljene postanske i/ili telekomunikacijske usluge izmedju FBiH i RS) (Brcko- Specijalni izvjestaj; BiH – Specijalni izvjestaj, RS – Specijalni izvjestaj); preporuke nisu ispostovane u jednom slucaju (Parlament F BiH nije donio izmjene i dopune clana 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se regulise smanjivanje vojnih penzija bivsih pripadnika JNA). U drugom slucaju (Specijalni izvjestaj o diskriminaciji u efikasnoj zastiti ljudskih prava povratnika u oba entiteta Bosne i Hercegovine), rokovi jos uvijek nisu istekli.

Specijalni izvjestaj br. 2859/99 protiv F BiH

 • poduzeti neophodne mjere kako bi se nevazecim proglasilo smanjenje penzija u iznosu od 50% i obezbijedila pravicna nadoknada za period u kojem je doslo do diskriminacija protiv ovih penzionera i u kojemu su krsena njihova imovinska prava, a u kojem nisu primili nadoknadu u vidu certifikata.

Specijalni izvjestaj br. 3275/99 protiv F BiH i RS

 • prvog decembra 1999. godine ili ranije tuzene strane treba da poduzmu neophodne korake u cilju identificiranja du`nosnika koji snose odgovornost za neadekvatnu zastitu ljudskih prava povratnika, i da u vezi s tim reaguju u skladu sa vazecim pravilima, te takodje treba da osiguraju brzu, efikasnu i energicnu istragu u svim slucajevima koji se ticu incidenata u vezi s povratkom.

Pravo na zivot; zlostavljanje

Preporuke u vezi sa incidentom u Mostaru su djelimicno ispostovane (Specijalni izvjestaj – F BiH): nezavisni tim istrazitelja je proveo nepristrasnu krivicnu istragu (uz nadzor IPTF-a i UNMIBH-a).

Specijalni izvjestaj br. 2650/99 protiv RS

 • S obzirom da je nakon zakljucenja gorepomenute istrage javni tuzilac iz zapadnog Mostara zatrazio od Kantonalnog suda da provede sudsku istragu protiv pet osoba radi ugrozavanja sigurnosti ljudi i imovine (iako Ured za ljudska prava pri UNMIBH smatra da upotreba vatrenog oruzja opravdava pokretanje istrage po osnovu ozbiljnijih prekrsaja), krivicni postupak bi se u svakom slucaju trebao nastaviti uz pazljivo pracenje situacije od strane nadleznih ureda za ljudska prava.

Pravicno saslusanje u krivicnom postupku

Preporuke su ispostovane u dva Specijalana izvjestaja RS (podnosioci su primili primjerak presude, a slucaj je vracen na prvostepeni sud).

U drugom Specijalnom izvjestaju za RS preporuke su djelimicno ispostovane (Zvornik 3): prema misljenu Ombudsmena za BiH, odlukom Vrhovnog suda su samo djelimicno ispostovane njene preporuke. Preporuke nisu ispostovane u onom dijelu odluke u kojem Vrhovni sud nije ponistio presudu Okruznog suda u Bijeljini po osnovu njegove pristrasnosti.

Specijalni izvjestaj br. 348/97 protiv FBiH

 • U skladu sa odredbama Zakona o pomilovanju, trebalo bi da OHR trazi da podnosioci zahtjeva budu pusteni na slobodu.

Slucaj nestalih osoba

Preporuke nisu ispostovane (nema nikakvih informacija i najvjerovatnije ih nece ni biti) (RS- 1 slucaj)

Slucaj Berbic-Demirovic br. 7/96 protiv RS

 • Mora se zapoceti i provesti istraga, uz ucesce IPTF, kako bi se ustanovilo o mjesto boravka ili sudbina Hasnije Demirovic i Nure Berbic (RS -1 slucaj)

Neizvrsavanje odluka i oblast imovinskih prava

Preporuke nisu ispostovane (nije placena nadoknada) (FBiH -1 slucaj)

Slucaj B.D. br. 746/97 protiv Federacije (Tuzla)

 • osigurati provodjenje presude od 9. decembra 1996. godine kojom se podnosiocu zahtjeva daje pravo na novcanu nadoknadu

Povrat nekretnina

Preporuke nisu ispostovane (istraga nije provedena niti su masine koje su u pitanju vracena podnosiocu zahtjeva)(RS- 1 slucaj)

Slucaj Halebic br. 23/96 protiv RS

 • osigurati provodjenje detaljne istrage u cilju otkrivanja okolnosti pod kojima je oduzeta imovina podnosioca zahtjeva i lokacije na kojoj se ona sada nalazi
 • u zavisnosti od ishoda istrage, vratiti pomenute masine podnosiocu zahtjeva ili mu osigurati pravicnu nadoknadu.

Civilni stanovi

1 slucaj F BiH – Specijalni izvjestaj (Privatizacija stambenog fonda F BiH)
Preporuke su ispostovane (usvojeni amandmani na Zakon o otkupu stanova)
1 slucaj RS (smjestaj raseljenih osoba, clan 17. Zakona o napustenoj imovini)
Preporuke su ispostovane (usvojeni amandmani na Zakon) (Specijani izvjestaj za RS)
1 slucaj F BiH i Specijalni izvjestaj (napusteni stanovi)
Preporuke su ispostovane (usvojeni amandmani na Zakon o napustenim stanovima i Zakon o otkupu stanova)
19 slucajeva F BiH (odluke u slucajevima podnosilaca zahtjeva nisu izdate)
Preporuke nisu ispostovane

Slucaj Buntic i ostali br. 47/96 protiv F BiH

 • izvrsiti obradu zahtjeva za povrat bez daljnih odlaganja, u cilju njihovog izdavanja i brze implementacije.
4 slucaja u RS, 1 RS SR i 3 F BiH slucaja (neprovodjenje delozacija)
Preporuke su djelimicno ispostovane (uvodjenje u posjed u tri slucaja u RS i u 1 slucaju iz Specijalnog izvjestaja RS, ali u

Slucaju N.K. br. (b) 88/96 protiv RS (Banja Luka)

 • Delozacija se mora provesti i podnosilac zahtjeva mora biti uveden u posjed svog stana.

Slucaj Baric br. 739/97 (Travnik), N.B. br. 245/96 (Kresevo) i B.T. (Sarajevo) br. 76/96 protiv F BiH

 • Delozacije se moraju provesti i podnosioci zahtjeva moraju biti uvedeni u posjed svojih stanova.
Osam slucajeva u RS (ugovori o zakupnini koji su proglaseni nevazecim)
Preporuke su djelimicno ispostovane: izvrsene su izmjene zakona, ali u

Slucajevima Gajic, Dukic, Ukmar, Grozdanic, Lucic, Tesanovic, Vidovic i Curlic (br. (B) 124/96,(B)30/96,(B) 146/97, (B) 52/96, 1119/97, (B) 57/96, (B)9/96, (B) 78/96) protiv RS

 • moraju biti donesene odluke kojima se priznaje pravna valjanost ugovora o koristenju stana podnosilaca zahtijeva.
 • Lokalnim odjelima Ministarstva za izbjeglice RS moraju biti izdate instrukcije kako bi se ubuduce sprijecilio uplitanje organa vlasti u ove i slicne slucajeve.

Duzina gradjanskopravnog postupka

3 slucaja u RS (povrat pokretne imovine)
Preporuke nisu ispostovane u sva tri slucaja

Slucajevi Sabic, Eger, Spahic (br. 945/97, 320/97, 946/97) protiv RS

 • moraju se zakazati rocista i treba provesti postupak, koji ce na kraju rezultirati odvojenim postupcima
7 slucajeva u RS (uvodjenje u posjed stana)
Preporuke su ispostovane u 6 slucajeva (podnosioci zahtjeva su uvedeni u posjed), potrebno je pratiti dalji razvoj situacije u jednom slucaju
1 slucaj u F BiH (uvodjenje u posjed stana)
Preporuke nisu ispostovane

Slucaj R.I. br. (B)102/96 protiv RS (pratiti dalji razvoj situacije)

 • moraju se zakazati rocista i treba provesti postupke

Slucaj Mijailovic br. 1323/98 protiv F BiH (Sarajevo)

 • moraju se zakazati rocista, treba provesti postupak, a podnosiocu zahtjeva se mora osigurati alternativni smjestaj do okoncanja njegovog slucaja.

Vojni stanovi

Preporuke su djelimicno ispostovane: izvrsene su izmjene zakona, ali
 1. Podnosioci zahtjeva u slucajevima Petkovic i ostali (br. 31/96) i M.P. (br. 84/96) moraju biti uvedeni u posjed svojih stanova, osim ako upravni organi vlasti ne utvrde drugacije u skladu sa amandmanima na Zakon o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima (juli 1999.) (Federacija).
 2. Svi podnosioci zahtjeva moraju biti uknjizeni kao vlasnici stanova (186 objavljenih slucajeva, Federacija).

OHR Human Rights/Rule of Law Department