27.03.2000 OHR/UNHCR

Produzeni rokovi za otkup stanova u drustvenom vlasnistvu u Federaciji

Ured Visokog predstavnika i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice pozdravljaju produzenje rokova za otkup stanova u drustvenom vlasnistvu u Federaciji, te zele da podsjete nosioce stanarskog prava na nove rokove.

Novi opci rok je 6. maj 2000. godine. Prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, da bi se ispostovao rok dovoljno je da nosilac stanarskog prava do 6. maja 2000. godine u pisanoj formi obavijesti davaoca stana na koristenje o svojoj namjeri da otkupi stan. Nije potrebno da nosilac stanarskog prava do tada prikupi svu dokumentaciju potrebnu za otkup. OHR i UNHCR preporucuju da nosilac stanarskog prava postom preporuceno davaocu stana na koristenje uputi zahtjev u pisanoj formi i uz isti prilozi sve dokumente koje je do tad prikupio.

Osim toga, na slijedece kategorije nosilaca stanarskog prava ne odnosi se rok od 6. maja nego drugi rokovi:

Nosioci stanarskog prava ciji su ugovori o koristenju stana izdati izmedju 1. aprila 1992. godine i 7. februara 1998. godine te kasnije ponisteni, a sada su u procesu obnavljanja u skladu sa izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima i izmijenjenom i dopunjenom Instrukcijom o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima. Ovi nosioci stanarskog prava su duzni da zahtjev za otkup stana podnesu u roku od tri mjeseca od dana kada je njihov ugovor o koristenju stana obnovljen.

Nosioci stanarskog prava na stanove kojima raspolazu davaoci stana na koristenje koji imaju sjediste u Republici Srpskoj. Ovi nosioci stanarskog prava su duzni da do 6. juna 2000. godine zahtjev za otkup stana podnesu opcini u kojoj se stan nalazi.

Nosioci stanarskog prava na stanove kojima raspolazu davaoci stana na koristenje koji imaju sjediste u drzavama nastalim na podrucju bivse Jugoslavije (osim u Bosni i Hercegovini). Oni su duzni da zahtjev za otkup stana podnesu Vladi Federacije do 6. juna 2000. godine.

Nosioci stanarskog prava na stanove u kojima su zivjeli 1991. godine koji se jos nisu vratili u posjed tih stanova, ali koji su prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima visestruki korisnici; to znaci da se od njih ocekuje da se vrate u svoj stan iz 1991. godine, a trenutno koriste tudji stan ili kucu. Ovi nosioci stanarskog prava su duzni da zahtjev za otkup stana podnesu u roku od tri mjeseca nakon sto se vrate u posjed svog stana iz 1991. godine.

Nosioci stanarskog prava na stanove koji su unisteni ili osteceni (bez obzira na to da li je stan proglasen napustenim ili ne). Ovi nosioci stanarskog prava su duzni da zahtjev za otkup stana podnesu u roku od tri mjeseca nakon sto se vrate u posjed stana.

Nosioci stanarskog prava ciji su stanovi proglaseni napustenim i koji sticu pravo na otkup tek dvije godine nakon vracanja u posjed stana. Ovi nosioci stanarskog prava su duzni da zathjev za otkup stana podnesu u roku od sest mjeseci od dana sticanja prava na otkup, tj. po isteku perioda od dvije godine nakon sto se vrate u posjed stana.

Ove odredbe su sadrzane u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kao i Amandmanima na Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Odluci o privremenom regulisanju prodaje stanova, koji su objavljeni u “Sluzbenim novinama Federacije” 6. marta 2000. godine. Dodatnim Amandmanom na Zakon predvidja se da ugovori o koristenju stanova zakljuceni u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima prestaju vaziti 6. decembra 2000. godine.

OHR i UNHCR apeliraju na sve institucije koje su ukljucene u postupak otkupa stanova u Federaciji da rade efikasno i izvrsavaju svoje duznosti u skladu sa Zakonom.