18.04.2001

Privremena upraviteljica podrzava operaciju OHR-a i SFOR-a u Hercegovackoj banci

Privremena upraviteljica Hercegovacke banke, Toby Robinson, zahvalna je zbog cinjenice da joj je, nakon uspjesne operacije OHR-a i SFOR-a poduzete rano jutros, omogucen pristup dokumentaciji centralnog ureda Hercegovacke banke u Mostaru.

Upraviteljica je proslog petka i javno i putem privatnih kanala trazila zakazivanje sastanaka sa suspendiranim direktorom Banke, Ivicom Karlovicem, i predsjedavajucim Skupstine dionicara, Jozom Maricem, kako bi sebi osigurala pristup dokumentaciji navedene Banke. Privremena upraviteljica zali zbog cinjenice da su predstavnici Hercegovacke banke odbili da se sastanu s njom i, umjesto sastanka, odlucili da nece saradjivati sa privremenom upravom. Sinocnja operacija bila je neophodan korak jer bi odbijanje saradnje samo produzilo agoniju hiljada legitimnih vlasnika privatnih i javnih racuna. Dionicari takodjer rizikuju svoj vlasnicki udio u Banci.

Zbog cinjenice da suspendovana uprava i vlasnici Banke odbijaju saradnju bice potrebno jos vise vremena da se, cak i uz do sada prikupljene podatke, stvori jasna slika o statusu pomenute Banke.

Prema Odluci visokog predstavnika i u skladu sa federalnim zakonima o bankarstvu, privremena upraviteljica ima pune ovlasti nad Bankom. Samo je zakonski imenovana privremena upraviteljica ta koja moze dovesti do poboljsanja situacije, a to, opet, direktno ovisi o potpunom i neometanom pristupu Banci i njenoj dokumentaciji.