26.05.2005

Pismo Oli Rena, komesara Evropske komisije za proširenje predsjedniku Vlade BiH, Adnanu Terziću

EVROPSKA KOMISIJA
Olli Rehn
Član komisije

 

Brisel, 26. 05. 2005. godine
D (2005) 318
 
Gdin. Adnan Terzić
Premijer
Vijeće Ministara BiH
Trg BiH 1
71000Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

 

Poštovani Premijeru,

Nakon sastanka Konsultativne radne grupe EU/BiH 19. maja, želio bih podijeliti sa vama svoje mišljenje o tome gdje se sada nalazimo u pogledu mogućnosti otvaranja pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Zadnji sastanak radne grupe je predstavljao još jednu priliku za Evropsku komisiju  da konstatira napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u rješavanju prioriteta pomenutih u Studiji izvodljivosti iz novembra 2003. Posebno pozdravljam napredak ostvaren od mog pisma od 4. aprila na poljima međunarodnih obaveza, ljudskih prava i energetike kao i napredak ostvaren po pitanju upravljanja, trgovine i  jedinstvenog gospodarskog prostora. Sada biste trebali nastaviti sa svojim nastojanjima na unaprijeđenju reforme te pravilnoj implementaciji. Potpuna saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju je također od velike važnosti.

Međutim, potreban nivo napretka po pitanju reforme policije i javnog emitovanja nije postignut.

U pogledu reforme policije, političke vođe BiH trebaju da postignu sveobuhvatan politički sporazum u skladu sa zaključcima Komisije za reformu policije i principima Evropske unije tj. osiguranje nadležnosti nad policijom na državnom nivou, isključivanje politike iz policijskog djelovanja i osiguranje tehnički efikasne policije na lokalnom nivou. Ovaj politički sporazum bi također trebao sadržavati raspored implementacije neophodnih reformi. Dozvolite mi da naglasim da bez konkretnih rezultata na ovom polju, Komisija neće biti u mogućnosti da dá preporuku za otvaranje pregovora oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Što se tiče javnog emitovanja, svjestan sam da postoji znatna mogućnost da će zakoni o sistemu javnog emitovanja i službi javnog emitovanja biti formalno usvojeni u prvoj polovini juna. Bosna i Hercegovina nesmije propustiti priliku da ispuni ovaj zahtjev Evropske unije.

Ubijeđen sam da ću, čim se posveti dovoljna pažnja gore navedenim pitanjima, biti u poziciji da pokrenem procedure otvaranja pregovora oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iskreno se nadam da će se na ovim pitanjima vrlo brzo početi raditi kako bismo postigli naš cilj a to je službeno otvaranje pregovora oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na 10. godišnjicu dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma.

 

 S poštovanjem,
 
 
 / Olli Rehn /