20.10.2003

Koncept

“Koliko još?” – dokumentarna TV serija

Krajem 2000. godine, pet godina nakon završetka rata, paradoksi i bol sa kojima se suočavaju izbjegli i raseljeni i dalje su evidentni u svakoj sferi života u BiH.

Sa ciljem podizanja svijesti, te pružanja prilike izbjeglim i raseljenim licima da progovore o svojim probleima, OHR-ov Odjel za povratak i obnovu (RRTF) producirao je dokumentarnu TV seriju “Koliko još?” Serija se sastojala od 30 petominutnih emisija snimljenih širom BiH, i bavila se različitim ljudskim pričama u kontekstu izbjeglištva i povratka: povratak imovine, kolektivni centri, deložacije, obnova, zamjena imovine, slučajevi “izbjeglica u vlastitom gradu” i dvostrukih korisnika, održivost povratka, itd. U ovih 30 emisija, izbjegla i raseljena lica, kao i povratnici pričaju svoje priče – priče koje ukazuju na izazove koji se nalaze pred političarima i narodima BiH ako se svakome u ovoj zemlji želi obezbijediti da živi normalnim životom.

“Koliko još?” je emitovana na radiju kao serija od 30 petominutnih emisija na RT RS i RTV BiH svakog radnog dana u periodu od šest sedmica od 27. januara 2001. godine. Nedugo zatim, iste godine, emitovana je TV serija na 20 regionalnih i lokalnih TV stanica u BiH, 25 stanica u FRJ, te na Hrvatskoj komercijalnoj mreži (CCN).

“Koliko još?” – Oglas

 

“Koliko još – tri godine poslije” – dokumentarna TV serija

Sa ciljem okončanja angažmana OHR-ovog Odjela za povratak i obnovu (RRTF) i stavljanja odgovornosti za proces povratka isključivo na pleća vlasti BiH, te podizanja svijesti o problemima sa kojima se izbjegla i raseljena lica i dalje suočavaju, OHR je krajem 2003. godine producirao TV seriju “Koliko još – tri godine poslije” kao nastavak na 15 od 30 priča snimljenih u decembru 2000. godine. U ovoj seriji susrećemo iste ljude i istražujemo šta se promijenilo od snimanja prve serije emisija – da li su se vratili u svoje domove? Da li je postignut ikakav napredak? Koje su odluke morali donijeti? Da li se njihov životni standard poboljšao i koliko dugo će pitanje izbjeglih i raseljenih biti aktuelno u BiH?

TV serija “Koliko još – tri godine poslije” biće emitovana u maju 2004. godine.