23.10.2004

Koncept i sadržaj

Visoki predstavnik je 28. januara donio novi Statut kojim će se ponovo ujediniti grad Mostar i uspostaviti jedinstvena gradska uprava, ukinuti paralelizmi i spriječiti dominacija bilo kojeg naroda. Ovom odlukom će se osigurati adekvatna zastupljenost svih konstitutivnih naroda u upravi grada Mostara. Njome će se također stvoriti administrativni preduslovi za efikasno pružanje usluga građanima, nakon godina postojanja fragmentirane i nefunkcionalne uprave u ovom gradu.

OHR je proveo informativnu kampanju pod naslovom “Mostar – jedan grad”, koja je imala za cilj da pruži informacije o ključnim elementima novog Statuta i objasni kako će se ovim Statutom riješiti hronične političke razlike i zaštititi interesi građana.

Kampanja je obuhvatala plakate, koji su se pojavljivali u dvije faze, u području grada Mostara, pismo Visokog predstavnika građanima Mostara, upućeno poštom 31,000 domaćinstava, i novinske oglaseobjavljivane u svim većim novinama koji imaju značajan broj čitaoca u Mostaru, dan nakon objavljivanja Odluke. Isto tako, u sklopu informativne kampanje “Mostar – jedan grad” Visoki predstavnik se obratio putem TV-a građanima Mostara i BiH. Ovo obraćanje je objavljeno na FTV, RTRS, Oscar C i RTV Mostar 28. januara 2004. godine.

U skladu sa Odlukom Visokog predstavnika, novi Statut stupio je na snagu 15. marta. Toga dana se u Mostaru distribuirao novinski oglas “Mostar – jedan grad” koji je odgovorio na pitanje “šta Odluka znači za Vas kao građanina Mostara?”.