29.04.2008 OHR / EUSR

Komentar OHR-a/Ureda specijalnog predstavnika EU u vezi sa zaključcima EU o Bosni i Hercegovini

«Ovo je dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu,» izjavio je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Miroslav Lajčák. Samo dvije sedmice nakon usvajanja zakona o reformi policije, EU je zaključila da je BiH ostvarila adekvatan napredak da što je prije moguće potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te je pozvala Evropsku komisiju da otpočne dijalog sa BiH o viznim olakšicama.»

EU je čekala tri godine da BiH okonča ovo pitanje. «Sada se vrijeme prije ceremonije potpisivanja mora iskoristiti za pripremu provedbe ovog međunarodnog, zakonski obavezujućeg sporazuma,» rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Miroslav Lajčák. «Nadam se da će se trenutna nestrpljivost da se potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pretočiti u aktivnosti da se brzo okončaju reforme koje će dovesti do punog članstva u EU.»