26.05.2004 OHR Sarajevo

IMPLEMENTACIJA MIRA U BIH: MAJ 2002. – MAJ 2004. GODINE

“Moj cilj je da radim zajedno sa građanima Bosne i Hercegovine na usmjeravanju ove zemlje u pravcu ostvarivanja državotvornosti i punopravnog članstva u Evropi”,  rekao je Paddy Ashdown u svom obraćanju Parlamentu 27. maja 2002. godine

 

KLJUČNI DATUMI

 • 27. maj 2002. godine – Visoki predstavnik predložio plan u 10 tačaka za borbu protiv korupcije i otvaranje radnih mjesta pod motom “Prvo pravda. Zatim radna mjesta. Kroz reformu”.
 • 7. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik uspostavio Tužilaštvo BiH i posebna odjeljenja u Sudu BiH koja će se baviti isključivo najozbiljnijim predmetima organizovanog kriminala, ekonomskog kriminala i korupcije.
 • 12. novembar 2002. godine – Visoki predstavnik osnovao komisiju Buldožer sa ciljem eliminiranja zakonske regulative koja doprinosi zatvaranju radnih mjesta. 50 reformi predano nadležnim organima BiH do februara 2003. godine.
 • 27. januar 2003. godine – Suda BiH počeo sa radom. Do maja 2004. godine, ovaj sud je proveo 202 istrage, podigao 39 optužnica protiv 164 osobe, uključujući i bivšeg predsjednika BiH, te donio 46 osuđujućih presuda.
 • 7. mart 2003. godine – Visoki predstavnik poduzeo mjere za slabljenje mreža koje pomažu ratnim zločincima, uključujući i zamrzavanje njihove imovine u BiH. Amerika i EU zatim donose svoje posebne predsjedničke naredbe i zabrane izdavanja viza.
 • 19. novembar 2003. godine – Evropska komisija podržala izradu Studije izvodljivosti za BiH koja će zemlju usmjeriti na putu prema integraciji u Evropsku Uniju.
 • 3. decembar 2003. godine – Zakoni u oblasti reforme odbrane usvojeni u entitetskim, i državnom Parlamentu.
 • 4. decembar 2003. godine – Ministri inostranih poslova NATO Saveza procijenili da je BiH ostvarila značajan napredak u reformi odbrane, i da će biti razmatrana za članstvo u programu Partnerstvo za mir na samitu NATO-a u Istanbulu u junu 2004. godine.
 • 29. decembar 2003. godine – Parlament BiH usvojio reformske zakone kojima se uspostavlja Uprava za indirektno oporezivanje.
 • 30. decembar 2003. godine – Institucije BiH preuzele odgovornost za proces povratka.
 • 28. januar 2004. godine – Visoki predstavnik donio Statut Grada Mostara.
 • 4. maj 2004. godine – Parlament BiH usvojio pet zakona sa ciljem jačanja kapaciteta za provedbu zakona Državne agencije za informacije i zaštitu (SIPA).
 • 21. maj 2004. godine – Parlament BiH usvojio Zakon o jedinstvenom Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

 

DETALJNA HRONOLOGIJA:

2002

 • 27. maj 2002. godine – Visoki predstavnik predložio plan u 10 tačaka za borbu protiv korupcije i otvaranje radnih mjesta pod motom “Prvo pravda. Zatim radna mjesta. Kroz reformu”.
 • 18. juni 2002. godine – Nikola Gavrić, načelnik opštine Doboj podnio ostavku; prvi primjer da su izabrani predstavnici preuzeli političku odgovornost za djela institucija koje zastupaju.
 • sredina jula 2002. godine – Sporazum stupio na snagu sredinom jula po kojem se akciza plaća samo jednom – u entitetskoj ili fiskalnoj nadležnosti gdje se proizvodi konzumiraju.
 • 28. juni 2002. godine – Visoki predstavnik donio izmjene i dopune CIPS zakona u skladu sa kriterijima Vijeća Evrope i međunarodnim standardima.
 • 30. juli 2002. godine – PIK i Vijeće ministara BiH postigli sporazum o pet glavnih prioriteta u okviru programa “Posao i pravda” u oblasti ekonomske reforme i reforme pravosuđa.
 • 1. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik donio odluke o osnivanju ureda specijalnog revizora u RS, te proširenju mandata specijalnog revizora u F BiH.
 • 2. avgust 2002. godine – Međunarodna zajednica i vlasti BiH pokrenule inicijativu za obuku policijskih snaga RS i F BiH sa ciljem njihovog učešća u zajedničkim operacijama u borbi protiv organizovanog kriminala.
 • 6. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik imenovao članove visokih sudskih i tužilačkih vijeća na državnom i entitetskom nivou; ova tijela počela sa radom 2. septembra. Na konkursu objavljeno 981 mjesto, a primljeno ukupno 1.729 molbi.
 • 7. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik uspostavio Tužilaštvo BiH i posebna odjeljenja u Sudu BiH koja će se baviti isključivo najozbiljnijim predmetima organizovanog kriminala, ekonomskog kriminala i korupcije.
 • 22. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik riješio zastoj u Zakonu o unutrašnjim poslovima F BiH koji definira organizaciju, upravljanje, i ovlasti federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, te imenovao direktora Policije koji će voditi policijske operacije.
 • 22. avgust 2002. godine – Visoki predstavnik uskladio tužilačke sisteme u F BiH, njenih 10 kantona i u RS.
 • 12. septembar 2002. godine – OHR objavio upražnjena radna mjesta za građane BiH.
 • 5. oktobar 2002. godine – Održani prvi izbori prema Izbornom zakonu BiH; vlasti BiH, a ne međunarodna zajednica, organizirale izbore po prvi put poslije Daytona. 
 • 6. oktobar 2002. godine – Visoki predstavnik je donio odluke kojim se pooštravaju propisi koji se odnose na osiguravanje imuniteta za javne službenike i ograničava broj javnih službenika koji se mogu pozvati na ovu privilegiju. 
 • 9. oktobar 2002. godine – Visoki predstavnik je izložio šest testova za predstojeću Vladu; izvršiti reformu sistema prikupljanja prihoda; uspostaviti parlamentarne komisije da djeluju kao “etički kontrolni organi”; izvršiti reformu poslovnog okruženja; izvršiti reformu sistema krivičnog pravosuđa i reformu civilnog društva.
 • 21. oktobar 2002. godine – Visoki predstavnik je donio Zakon o komunikacijama BiH, Zakon o statistici, zakone o zemljišnom-knjižnom uredu Federacije BiH i Republike Srpske, Zakon o registraciji pravnih lica, Zakon o trezoru Federacije BiH i izmjene i dopune zakona o bankama Federacije BiH i Republike Srpske da bi se podržale investicije i otvaranje radnih mjesta.
 • 4. novembar 2002. godine – Visoki predstavnik je izvršio izmjene i dopune kantonalnih zakona o sudovima i Zakona o sudovima Republike Srpske smanjujući broj prvostepenih sudova u BiH na 47 i uspostavljajući privredne odjele u okviru sudova, da bi se podržala modernizacija bh. pravosuđa.
 • 12. novembar 2002. godine – Visoki predstavnik je pokrenuo komisiju da uz pomoć “buldožera” raščisti zakonske propise koji otežavaju zapošljavanje.
 • 4. decembra 2002. godine – Visoki predstavnik je svjedočio u krivičnom postupku protiv Radoslava Brđanina i Momira Talića pred Haškim tribunalom.
 • 6. decembar 2002. godine – Visoki predstavnik i šef CAFAO-a su pokrenuli Savez za borbu protiv prevara u naplati poreza na promet i protiv pranja novca
 • 17. decembar 2002. godine – Visoki predstavnik se obratio Zastupničkom domu BiH pozivajući da se ostvari nova dinamika napretka i reformi.
 • 26. decembra 2002. godine – Visoki predstavnik je otputovao u Kostajnicu u blizini Konjica gdje su na Badnjak ubijena tri člana porodice Anđelić.

2003

 • 10. januar 2003. godine – Na svečanosti otvaranja EUPM visoki predstavnik kao specijalni predstavnik Evropske unije je istakao sve veću ulogu EU u BiH
 • 13. januar 2003. godine – OHR, Haški tribunal i bh. stručnjaci su započeli razgovore o obimu krivičnog gonjenja ratnih zločinaca u BiH.
 • 23. januar 2003. godine – Visoki predstavnik je donio Krivični zakon BiH, Zakon o krivičnom postupku i zakone o zaštiti svjedoka i sudskoj policiji koji podržavaju odgovarajuću obradu predmeta pred Sudom BiH.
 • 27. januar 2003. godine – Otvoren je Sud BiH. Do maja 2004. godine izvršene su 202 istrage, pokrenuto 39 optužnica protiv 164 osobe uključujući bivšeg predsjednika BiH i doneseno 46 odluka o krivici.
 • 30. januar 2003. godine – Vijeće za implementaciju mira se složilo sa Planom implementacije misije OHR kao strategijom za pružanje podrške tranziciji BiH u Evropu.
 • 6. februar 2003. godine – Agencija za državnu službu BiH je postala potpuno operativna.
 • 12. februar 2003. godine – Visoki predstavnik je uspostavio Komisiju za politiku indirektnog oporezivanja.
 • 25. februar 2003. godine – Buldožer komisija je završila listu od 50 birokratskih prepreka za poslovanje u BiH.
 • 26. februar 2003. godine – Visoki predstavnik je donio Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima da bi osigurao da buduća imenovanja budu izvršena u skladu sa transparentnijom i odgovornijom procedurom.
 • 7. mart 2003. godine – Visoki predstavnik je poduzeo korake kako bi uništio mreže koje pružaju pomoć ratnim zločincima. Ovo uključuje zamrzavanje imovine u BiH. SAD i EU su naknadno uveli njihove sopstvene specijalne predsjedničke naloge i zabrane za izdavanje viza.
 • 21. mart 2003. godine – Visoki predstavnik je pristupio rješavanju pitanja finansijskih zloupotreba u Ministarstvu za izbjeglice Federacije BiH. Tadašnji ministar Mijat Tuka je smjenjen 28. marta.
 • 2. april 2003. godine – Mirko Šarović je dao ostavku na funkciju u Predsjedništvu BiH zbog afere “Orao.
 • 8. maj 2003. godine – Visoki predstavnik je imenovao Komisiju za reformu odbrane.
 • 29. maj 2003. godine – Visoki predstavnik je uspostavio Komisiju za reformu obavještajnog sektora BiH. Parlament je usvojio Zakon o obavještajnoj agenciji BiH, a Vijeće ministara je imenovalo direktora 20. maja.
 • 9. juna 2003. godine – Visoki predstavnik poziva na bh. debatu o troškovima Vlade.
 • 19. juna 2003. godine – Dom naroda je usvojio Državni okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju.
 • 7. jula 2003. godine – Visoki predstavnik je potpisao administrativne odluke kojim se zamrzavaju svi bh. bankovni računi od 14 osoba koji pomažu optuženim ratnim zločincima da izbjegnu hapšenje.
 • 4. avgust 2003. godine – Stručna komisija je završila nacrt Zakona o obavještajnoj službi.
 •  15. septembar 2003. godine – Uspostavljena je Komisija za reformu Mostara kojom predsjedava međunarodni predstavnik.
 • 26. septembra 2003. god. Komisija za reformu u oblasti odbrane postigla sporazum o preporukama vezanim za nacrt prvog Zakona o odbrani BiH.
 • 30. oktobra 2003. god. donatori prikupili 15,7 miliona Eura za uspostavljanje Odjela za ratne zločine pri Sudu BiH.
 • 12. novembra 2003. god. implementacija imovinskih zakona u Bosni i Hercegovini dosegla stopu od 90 procenata.
 • 19. novembra 2003. god. Evropska komisija usaglasila Studiju izvodljivosti za BiH, postavljajući zemlju na put ka integraciji u Evropsku uniju.
 • 4. decembra 2003. god. ministri vanjskih poslova NATO saveza ocijenili da je BiH ostvarila značajan napredak na reformi u oblasti odbrane, te da će biti uzeta u razmatranje za članstvo u programu Partnerstvo za mir na samitu NATO saveza koji će se održati u junu 2004. god. u Istanbulu.
 • 17. decembra 2003. god. visoki predstavnik uputio Parlamentu Zakon o obavještajnoj službi.
 • 29. decembra 2003. god. Parlament BiH usvojio reformske Zakone o Upravi za indirektno oporezivanje.
 • 30. decembra 2003. god. institucije BiH preuzele odgovornost za proces povratka.

2004

 • 3. februara 2004. god. visoki predstavnik produžio mandat Komisije za reformu u oblasti odbrane kako bi pomogao BiH da postigne napredak u implementaciji reformi u oblasti odbrane.
 • 11. februara 2004. god. implementacija imovinskih zakona u BiH je gotovo okončana. Lokalni stambeni organi vlasti su riješili 201.902 hiljade zahtjeva za povrat imovine od ukupnog broja od 218.310 hiljada registriranih zahtjeva, te su donijeli gotovo 99% prvostepenih odluka.
 • 1. marta 2004. god. visoki predstavnk/specijalni predstavnik Evropske unije obavijestio organe vlasti BiH o mogućem raspoređivanju snaga Evropske unije u BiH.
 • 10. marta 2004. god. premijeri FBiH i RS i gradonačelnik Brčkog na sastanku održanom u Jajcu su se obavezali da će uspostaviti okruženje povoljno za otvaranje novih radnih mjesta, te ukinuti dvostruko oporezivanje.
 • 15. marta 2004. god. administracija Mostara ujedinjena kao jedan grad.
 • 16. aprila 2004. god. vioski predstavnik najavio mjere koje će pružiti podršku radu Komisije za Srebrenicu RS, koja nije dobila nikakvu pomoć od strane organa vlasti RS, pri ispunjavanju zahtjeva iz odluke Doma za ljudska prava.
 • 20. aprila 2004. god. visoki predstavnik izmjenio i dopunio Zakone o državnoj službi u BiH, omogućavajući državnim službenicima da pređu iz entitetskih u državna ministarstva kako bi se pomogla reforma u oblasti odbrane u BiH.
 • 26. aprila 2004. god. ministri vanjskih poslova Evropske unije iskazali podršku raspoređivanju trupa Evropske unije u BiH.
 • 4. maja 2004. god. Parlament BiH usvojio pet zakona kojima se jačaju policijska ovlaštenja Državne agencije za istrage i zaštitu.
 • 21. maja 2004. god. Parlament BiH usvojio Zakon o jedinstvenom Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.