02.02.2013 OHR

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Bariši Letici Odlukom visokog predstavnika, od 2 februara 1999. godine

Svojom Odlukom od 2. februara 1999.godine (“Odluka iz 1999.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodinaBarišu Leticu sa funkcije v.d. ministra unutarnjih poslova Kantona 10. Navednom Odlukom takođe je zabranjeno g. Letici obavljanje bilo koje javne funkcije na bilo kom nivou (“zabrana”). Odlukom iz 1999. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na osnovu pažljivog razmatranja predmeta g. Letice i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za implementaciju mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokratiju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Bariši Letici se ovim izričito dozvoljava obavljanjezvanične, izborne ili imenovane javne funkcije, kandidovanje na izborima i obavljanjefunkcije u političkim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 1999. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Leticada se vrati na funkciju sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 1999. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 1999. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 1999. godine. Odluka iz 1999. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na pravo visokog predstavnika da ponovo smijeni g. Leticuukoliko se ustanovi da je isti, tokom budućeg vršenja javne funkcije, prekršio svoju zakletvu da će poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, zakletvu koja je slobodno data kao uslovkoji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “ Narodnim novinamaKantona 10”.

Sarajevo, 13. februara, 2013.   

Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik