06.06.2018 Upravni odbor Vijeća za provedbu mira

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 5. i 6. juna kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava neophodne instrumente za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma. Naglasio je potrebu za punu implementaciju programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a konstatirao je da se od održavanja njegovog posljednjeg sastanka napredak na političkim i ekonomskim reformama usporio gotovo do mrtve tačke, sa malim izuzecima. Iako je BiH predala odgovore na upitnik EU, usvojila niz zakona o akcizama te je bilo određenih napora na jačanju regionalne suradnje, provedba reformi je gotovo prestala, posebno na nivou države i Federacije BiH. Došlo je do nazadovanja u oblasti vladavine prava, a i dalje postoji ozbiljna zabrinutost kada je riječ o nezavisnosti medija i retorike koja sve više produbljuje podjele. Političke stranke iz FBiH i dalje odbijaju kompromis o suštinskim izmjenama Izbornog zakona BiH. Nesrazmjerne nabavke dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona izazvale su zabrinutost.[1]

Upravni odbor PIC-a apelirao je na bh. političke i institucionalne lidere na relevantnim nivoima vlasti:

 • da se u predizbornom periodu i nakon njega suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele. Da osiguraju mirnu provedbu slobodnih i pravičnih izbora.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH u takozvanom “predmetu Ljubić” u vezi sa Domom naroda Federacije, kako bi se omogućila neometana provedba izbornih rezultata i formiranje zakonodavnih i izvršnih vlasti na svim nivoima. Da bez daljnjeg odlaganja provedu odluku Ustavnog suda BiH o Mostaru.
 • da daju podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH u organizaciji općih izbora 2018. i suzdrže se od bilo kakvog političkog pritiska na ovo tijelo.
 • da poduzmu korake kako bi osigurali da izbori budu kredibilni, između ostalog i tako što će osigurati da birački spiskovi budu tačni i da poboljšaju transparentnost biračkih komisija.
 • da nakon izbora i formiranja vlasti provedu odluku Sejdić-Finci i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava.
 • da podržavaju vladavinu prava, osobito jačajući institucije nadležne za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Da se suzdrže od osporavanja i ugrožavanja pravosudnih institucija na državnom i entitetskom nivou i provode njihove odluke.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda o Zakonu o krivičnom postupku tako da omoguće pravosudnim i tužilačkim institucijama u BiH da efikasno rješavaju teška krivična djela, u skladu sa Konvencijom o međudržavnom organiziranom kriminalu UN-a.
 • da hitno provedu odluku Ustavnog suda BiH o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH i sačuvaju kapacitete BiH da nastavi suradnju kao pouzdan partner u obavještajno-sigurnosnoj suradnji.
 • da se konstruktivno i odgovorno angažiraju na efikasnoj provedbi svih reformi ključnih za poboljšanje života bh. građana kako bi se, između ostalog, unaprijedila evropska perspektiva BiH. Potrebno je snažno političko opredjeljenje lidera u BiH za provedbu daljnjih socijalno-ekonomskih reformi i jačanje vladavine prava i javne uprave u skladu sa evropskim standardima, što proizlazi i iz relevantnih aspekata Deklaracije iz Sofije, usvojene na nedavnom Samitu EU i Zapadnog Balkana.
 • da poboljšaju suradnju između svih nivoa vlasti kako bi osigurali, između ostalog, neometano učešće BiH u procesu pripreme Mišljenja Evropske komisije i s tim povezanim upitima.
 • da nastave da unapređuju regionalnu suradnju u različitim oblicima, sa ciljem davanja svoga doprinosa održivom pomirenju, većem međusobnom razumijevanju, jačanju novih prilika za ekonomski razvoj i bolje kulturne veze kao i da unapređuju regionalnu stabilnost.
 • priznajući ustavnu nadležnost BiH za “politiku i propise iz oblasti imigracija, izbjeglica i azila”, da provedu Akcioni plan hitnih mjera Vijeća ministara BiH za rješavanje humanitarnih i sigurnosnih aspekata sve većeg priliva migranata u BiH. U vezi s tim, Upravni odbor podržava bolju razmjenu informacija i suradnju među agencijama.

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu u decembru 2018. godine.


[1] Ruska Federacija se ne slaže sa posljednjom rečenicom ovog paragrafa.