15.12.2006

Одлука којом се се окончава именовање ликвидационог управника за “Привредну банку а.д. Српско Сарајево” и којом се пребацује надлежност за поступак ликвидације за “Привредну банку а.д. Српско Сарајево” на Агенцију за банкарство Републике Српске

Овом Одлуком се окончава именовање госпође Тоби Робинсон као ликвидационог управника "Привредне банке а.д. Српско Сарајево", за шта је била именована Одлуком Високог представника број 17/06 (Службени гласник Републике Српске 63/06) и што је било продужено одлукама Високог представника бр. 24/06 и бр. 28/06 (Службени гласник Републике Српске 89/06 и [...]