Овај садржај је доступан само на енглеском језику. Локалне језичке варијанте закона су доступне у “Службеном листу Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.