Чланом II Анекса 10 Дејтонског мировног споразума високом представнику се ставља у задатак да:

  • прати имплементацију Мировног споразума;
  • остварује блиске контакте са странама потписницама Споразума у циљу афирмације пуног поштовања свих цивилних аспеката Споразума;
  • врши координацију активности међународних цивилних организација и агенција у Босни и Херцеговини с циљем осигурања ефикасне имплементације цивилних аспеката Мировног споразума. Високи представник ће поштовати њихову самосталност у оквиру њиховог дјелокруга, те по потреби давати опште смјернице у вези са утицајем њихових активности на имплементацију Мировног споразума;
  • помогне, када то сматра неопходним, у рјешавању свих потешкоћа које се јаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Споразума;
  • учествује на састанцима организација донатора;
  • подноси периодичне извјештаје о постигнутом напретку Уједињеним нацијама, Европској унији, Сједињеним Државама, Руској Федерацији и другим заинтересованим владама, странама и организацијама;
  • даје смјернице за рад Међународних полицијских снага Уједињених нација (IPTF – мисија окончана 31. децембра 2002. оп.а.)

Ангажман OHR-а у политичком животу Босне и Херцеговине се мијењао и развијао у складу са мандатом и тежиштем интересовања сходно захтјевима Савјета за имплементацију мира. Високи представник је на почетку мировног процеса предсједавао одређеним бројем заједничких тијела која су окупљала представнике страна које су учествовале у рату и осигуравале почетне услове за мировни процес. Државне и ентитетске институције које су предвиђене Уставом успостављене су након првих постдејтонских избора у септембру 1996. године, али требало је да прође неко вријеме прије него што су оне почеле одржавати редовне састанке. Један од кључних задатака OHR-а је да осигура да те институције функционишу ефикасно и одговорно.

У области економије, фаза обнове, која је финансирана у оквиру програма Свјетске банке и Европске комисије у вриједности од 5,1 милијарди долара, великим дијелом је завршена у годинама непосредно након рата; сада је нагласак на реформама које ће осигурати фискалну и економску стабилност.

OHR такође усмјерава активности на успостављање владавине права, што је почетна тачка и кључни услов за напредак у свим другим областима реформе.

Један од најважнијих догађаја у процесу имплементације мира био је састанак PIC-а у Бону у децембру 1997. године. Разрађујући Анекс 10 Дејтонског мировног споразума, PIC је затражио од високог представника да смијени са дужности јавне званичнике који крше законски преузете обавезе и Дејтонски мировни споразум, те да, када то сматра неопходним, наметне кључне законе уколико их не усвоје законодавна тијела Босне и Херцеговине.

Ипак, принцип којим се OHR руководи у свом ангажману у Босни и Херцеговини је концепт одговорности локалних власти. Овим концептом се званичници и грађани Босне и Херцеговине позивају да преузму одговорност за мировни процес и проблеме с којима се суочава њихова земља.