28.10.2005

Налог којим се замјењује Налог високог представника којим се преусмјеравају буџетске позиције намијењене финансирању СДС-а, бр. 220/04 од 30. јуна 2004.

Одлука високог представника којом се обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за страначко финансирање СДС-у и којом се издаје налог СДС-у за подношење финансијског плана за период од 1. јануара 2003. до 31. марта 2004. године, укида се, почевши од 1. октобра 2005. године. [...]