27.04.2023

Одлука којом се деблокира именовање Владе Федерације Босне и Херцеговине

Премијер, замјеници премијера и министри Владе Федерације које је предсједница Федерације БиХ предложила у приједлогу одлуке који је потписала 30. марта 2023. године, са којим се један од потпредсједника сагласио 3. априла 2023. године и који је измијењен 27. априла 2023. године, овом Одлуком се сматрају именованим у складу с чланом IV.Б.5. став (1 [...]
02.10.2022

Одлука којом се доносе амандмани на Устав Федерације Босне и Херцеговине

Ова Одлука и амандмани који се налазе у прилогу и чине саставни дио ове Одлуке одмах се објављују у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и на службеним интернетским страницама Канцеларије високог представника и ступају на снагу одмах. [...]
29.07.2009

Decision Enacting the Law on Supplement to the Law on Principles of Local Self-Government in the Federation of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation on the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]
29.07.2009

Одлука којом се доноси Закон о допуни Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке, привремено ће обуставити примјену члана 18., став (2), Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине до 30. септембра 2009. године, или док Градско вијеће Града Мостара не усвоји Буџет Града Мостара за 2009. годину. [...]