29.07.2009

Одлука којом се доноси Закон о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке, привремено ће обуставити примјену члана 21., ст. (1), (2), (7) и (8) Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине до 30. септембра 2009. године, или док Градско вијеће Града Мостара не усвоји Буџет Града Мостара за 2009. годину. [...]
28.10.2005

Decision Enacting the Law on Assigning Names to or Changing Existing Names of Facilities and Legal Persons of Public Interest for Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]
08.11.2004

Decision on Amending the Statute of the Zepce Municipality

In the exerciseof the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Implemen [...]
08.07.2004

Decision Enacting the Law on Secondary Education

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]
08.07.2004

Decision Enacting the Law on Primary Education

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]