OHRPR-22062023-PDHR-BD02
23.06.2023 OHR

Brčko treba ubrzati reforme u cilju potpune provedbe Konačne arbitražne odluke

Predsjedavajući arbitar Arbitražnog tribunala za Brčko, ambasador Clint Williamson, u okviru svojih redovnih  dužnosti ove se sedmice sastao sa zvaničnicima Vlade i Skupštine Brčko Distrikta, glavnim tužiocem Distrikta i predsjednicom Ustavnog suda BiH, kako bi ocijenio napredak i poštivanje odredbi Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Zajedno sa prvim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Jonathanom Mennutijem, arbitar se u srijedu sastao s predsjednicom Ustavnog suda BiH Valerijom Galić kako bi razmotrili aktivnosti Suda i njegovu ulogu na osnovu Amandmana I na Ustav BiH u pogledu nadležnosti Ustavnog suda za pitanja koja se odnose na status Brčkog, u skladu s odredbama Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Također su se sastali i sa glavnim tužiocem Brčko Distrikta Zekerijom Mujkanovićem sa kojim su razgovarali o stanju vladavine prava u Distriktu i radu pravosudnih organa Distrikta, posebno kada je u pitanju borba protiv korupcije i sukob interesa.

Prvi zamjenik visokog predstavnika Mennuti i predsjedavajući arbitar Williamson sastali su se u četvrtak sa gradonačelnikom Brčkog Zijadom Nišićem, zamjenikom gradonačelnika Antom Domićem, predsjednikom Skupštine Distrikta Sinišom Milićem i zamjenikom predsjednika Skupštine Ivom Filipovićem. S obzirom da je prošlo nekoliko mjeseci od djelimične rekonstrukcije Vlade Distrikta, ovo je bila dobra prilika da se predsjedavajući arbitar iz prve ruke informira o napretku postignutom u provođenju reformi koje se odnose na dobru upravu, ekonomski razvoj i borbu protiv korupcije.

„Brčko treba ubrzati svoj trenutni reformski tempo u cilju potpune provedbe Konačne arbitražne odluke. U tome treba imati neprekidnu i nedvosmislenu podršku kako entitetskog, tako i državnog nivoa, uključujući i osiguranje neometanog rada svih institucija potrebnih za funkcioniranje Distrikta. To se posebno odnosi na rad Ustavnog suda BiH.

Ovo je obaveza svih nivoa vlasti u BiH u skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom. Nadležnost Arbitražnog tribunala za Brčko nastavlja se do okončanja supervizije, kada se za to steknu neophodni uslovi“, zaključio je predsjedavajući arbitar Williamson.