07.06.2002 EU Presidency

SAOPĆENJE PREDSJEDNIŠTVA EVROPSKE UNIJE

Predsjedništvo Evropske Unije pozdravlja saopćenje koje je danas dao premijer Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Alija Behmen u vezi sa aferom oko AM-Špeda. Ovo saopćenje je u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, koji su dio standarda Evropske unije i predstavljaju osnovu demokratske i moderne države.