18.09.2007 OHR / EUSR

OHR/EUSR: Evropska unija tumači principe policijske reforme

Povodom jučerašnjeg zajedničkog priopćenja Stranke za BiH i SDA u kojem se govori o reformi policije, direktor komunikacija OHR/EUSR-a Frane Maroević pojasnio je sljedeće:

“Protokol o reformi policije je baziran na trogodišnjem radu domaćih i međunarodnih zvaničnika i eksperata te svim dosadašnjim dokumentima i usuglašenim stavovima. Ono što je dodatna prednost Protokola je da sadržava prijedlog rješenja za ona pitanja za koja političari u BiH do sada nisu mogli postići dogovor. Dakle, radi se o kompletnom dokumentu koji  obuhvata sve do sada dogovoreno i nudi rješenja za pitanja u kojima sporazum nije mogao biti postignut.

Predloženi Protokol je fer i izbalansiran i morao bi biti prihvatljiv za sve. Ovakav prijedlog jedino ne može biti prihvatljiv za bilo koga ko želi ostvariti maksimalističke ciljeve,  pri tome ignorirajući koncept dogovora kroz kompromis, što je temelj moderne evropske i svjetske politike. Političko licitiranje makismalističkih stavova i očekivanje da takvi stavovi budu usvojeni bez uvažavanja realnosti i stavova ostalih, predstavlja u Evropi davno prevaziđen koncept. Evropa je model dogovora, kompromisa, uvažavanja svih interesa i zadovoljavanja realnih interesa građana.

Također, u vezi sa sa tumačenjem principa za reformu policije, voljeli bismo vidjeti da političke stranke ovaj Protokol usvoje, a ne da tumače tri principa EU jer to nije njihov posao ni nadležnost. Tumačenje principa je isključiva nadležnost Evropske komisije i komesara za proširenje Ollia Rehna, što se jasno moglo čuti tokom nedavne posjete visokog predstavnika Lajčaka Briselu.

Ovo kratko vrijeme do kraja mjeseca stranke mogu mnogo bolje iskoristiti ulažući dodatne napore kako bi se pronašlo kompromisno rješenje sa ciljem postizanja sporazuma, umjesto da vrijeme troše na bavljenje tuđim poslom i ulaganjem napora u medijsku kampanju potkopavanja Protokola.

Protokol o reformi policijskih snaga u BiH ima punu podršku  visokog predstavnika EU za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javiera Solane te  komesara Evropske komisije za proširenje Ollia Rehna, tj. cijele EU,  uključujući i EUPM,  gdje  je jasno rečeno  da je predloženi Protokol u skladu sa tri principa EU o reformi policijskih snaga.” Povodom jučerašnjeg zajedničkog priopćenja Stranke za BiH i SDA u kojem se govori o reformi policije, direktor komunikacija OHR/EUSR-a Frane Maroević pojasnio je sljedeće:

“Protokol o reformi policije je baziran na trogodišnjem radu domaćih i međunarodnih zvaničnika i eksperata te svim dosadašnjim dokumentima i usuglašenim stavovima. Ono što je dodatna prednost Protokola je da sadržava prijedlog rješenja za ona pitanja za koja političari u BiH do sada nisu mogli postići dogovor. Dakle, radi se o kompletnom dokumentu koji  obuhvata sve do sada dogovoreno i nudi rješenja za pitanja u kojima sporazum nije mogao biti postignut.

Predloženi Protokol je fer i izbalansiran i morao bi biti prihvatljiv za sve. Ovakav prijedlog jedino ne može biti prihvatljiv za bilo koga ko želi ostvariti maksimalističke ciljeve,  pri tome ignorirajući koncept dogovora kroz kompromis, što je temelj moderne evropske i svjetske politike. Političko licitiranje makismalističkih stavova i očekivanje da takvi stavovi budu usvojeni bez uvažavanja realnosti i stavova ostalih, predstavlja u Evropi davno prevaziđen koncept. Evropa je model dogovora, kompromisa, uvažavanja svih interesa i zadovoljavanja realnih interesa građana.

Također, u vezi sa sa tumačenjem principa za reformu policije, voljeli bismo vidjeti da političke stranke ovaj Protokol usvoje, a ne da tumače tri principa EU jer to nije njihov posao ni nadležnost. Tumačenje principa je isključiva nadležnost Evropske komisije i komesara za proširenje Ollia Rehna, što se jasno moglo čuti tokom nedavne posjete visokog predstavnika Lajčaka Briselu.

Ovo kratko vrijeme do kraja mjeseca stranke mogu mnogo bolje iskoristiti ulažući dodatne napore kako bi se pronašlo kompromisno rješenje sa ciljem postizanja sporazuma, umjesto da vrijeme troše na bavljenje tuđim poslom i ulaganjem napora u medijsku kampanju potkopavanja Protokola.

Protokol o reformi policijskih snaga u BiH ima punu podršku  visokog predstavnika EU za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javiera Solane te  komesara Evropske komisije za proširenje Ollia Rehna, tj. cijele EU,  uključujući i EUPM,  gdje  je jasno rečeno  da je predloženi Protokol u skladu sa tri principa EU o reformi policijskih snaga.”