Politički odjel

Politički odjel OHR-a daje savjete visokom predstavniku o civilnim aspektima provedbe mira u Bosni i Hercegovini. U toj ulozi, politički odjel surađuje sa velikim brojem domaćih i međunarodnih sugovornika, uključujući državne, entitetske i međuresorne institucije.

Politički odjel predstavlja centralnu točku za koordiniranje procesa kreiranja međunarodne politike u BiH, kao i za planiranje i provedbu unutar samog OHR-a. Ovaj Odjel je organiziran u četiri odsjeka.

Odsjek za strategiju i planiranje osigurava visokom predstavniku i njegovim zamjenicima potrebite popratne informacije o raznim pitanjima, političke analize i savjete o strateškim opcijama. Ovaj odsjek također pruža savjete o općoj strategiji i provedbi strategije i politike.

Odsjek za organe vlasti i parlament uspostavlja veze sa državnim i entitetskim parlamentima i organima vlasti u BiH, prateći zakone u proceduri od izvršnih do zakonodavnih organa i lobirajući za zakone koji se smatraju od odlučujućeg značaja za tranziciju zemlje prema euroatlantskim integracijama. Također, ovaj odsjek visokom predstavniku osigurava političku analizu i informativne materijale. Odsjek se sastoji od četiri manje jedinice koje se bave različitim pitanjima: jedinica za državne institucije, jedinica za tijela Federacije BiH i jedinica za institucije Republike Srpske.

Odsjek za veze sa međunarodnom zajednicom priprema, zajedno sa odjelima OHR-a i drugim međunarodnim organizacijama, sastanke Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i Odbora šefova međunarodnih organizacija (koji okuplja šefove vodećih međunarodnih agencija u BiH). Ovaj Odsjek također osigurava potrebite veze sa ovim međunarodnim organizacijama. Uz to, ovaj odsjek organizira inozemne posjete visokog predstavnika te obavlja organizaciju posjeta dužnosnika koji dolaze u BiH.

Odsjek za politička/vojna pitanja pruža strateške savjete o reformi sigurnosnog sektora visokom predstavniku i njegovim zamjenicima. Ovaj Odsjek je odgovoran za nadziranje dva ključna projekta OHR-a, reformu obrambenog i obavještajnog sektora, kao i za pružanje političke i praktične potpore u osiguranju realizacije ovih reformi.

Jedinica za ekonomska pitanja

Jedinica za ekonomska pitanja informira visokog predstavnika o dešavanjima vezanim za funkcionalnost i održivost daytonskih institucija kao i pitanjima definiranim u okviru mandata visokog predstavnika i plana 5+2. Jedinica za ekonomska pitanja zadržava svoju informativnu, analitičku i savjetodavnu ulogu, te pruža činjenične, sveobuhvatne i strateške informacije i potporu visokom predstavniku i Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira.

Savjetodavna jedinica za sektor sigurnosti

Prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik vodi Jedinicu za savjetodavnu podršku u sektoru sigurnosti (SSAU) koja ima zadatak da vrši interne političke analize i daje savjete o funkcioniranju dejtonskih institucija u oblasti vojno-političke problematike, obrane, obavještajne djelatnosti i javne sigurnosti, odnosno provedbe zakona. Konkretnije, ova Jedinica prati stanje institucionalne stabilnosti i druge aktivnosti u gore pomenutim poljima koje se mogu negativno odraziti na političku klimu; osigurava interne aktivnosti osoblja po ad hoc pitanjima koja zahtijevaju pažnju visokog predstavnika; vrši interne analize i obrađuje informacije o ozbiljnim sigurnosnim incidentima koji mogu podići političke tenzije ili imati negativan utjecaj na implementaciju Dejtona. U skladu sa koordinacijskom funkcijom visokog predstavnika, SSAU održava široku mrežu kontakata sa relevantnim domaćim institucijama i ključnim multilateralnim i bilateralnim agencijama koje su aktivne u BiH.

Pravni odjel

Osnovna uloga pravnog Odjela jeste da pruža pravne savjete visokom predstavniku, kao i različitim odjelima i jedinicama OHR-a, posebno u svezi sa pitanjima tumačenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te ostalim domaćim i međunarodnim pravnim pitanjima. Odjel analizira nacrte zakona kako bi se osiguralo da budu u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine i modernim europskim standardima i praksom. Kao takav igra ključnu ulogu u pružanju pravnih usluga za sve odjele OHR-a.

Imajući u vidu značajnu ulogu pravnih i ustavnih pitanja u političkom i ekonomskom životu Bosne i Hercegovine, Odjel često preuzima aktivnu ulogu u izradi novih rješenja. U tom smislu, Odjel tijesno surađuje sa domaćim institucijama na svim razinama vlasti, nadgleda pravni proces izrade zakona. Odjel također podržava druge odjele OHR-a u provedbi  reformi.

Osoblje pravnog Odjela uključuje pravnike iz Bosne i Hercegovine kao i pravnike iz drugih zemalja sa iskustvom u građanskom i običajnom pravu. U okviru Pravnog odjela djelujU: Jedinica za građansko i gospodarsko pravo, Jedinica za javno i upravno pravo i Jedinica za bazu podataka.

Jedinica za bazu podataka zadužena je za održavanje baze podataka o pravnim materijalima, izradu periodičnih izvješća o statusu zakona čija je izrada u tijeku, te održavanje veza sa službenim novinama u cilju promoviranja blagovremenog objavljivanja pravnih akata, pripremu odluka visokog predstavnika za objavljivanje i druga pitanja.

Press-ured

Press-ured OHR-a predstavlja politiku OHR-a kroz intervjue, konferencije za medije, priopćenja za javnost i novinske članke, te daje odgovore na pitanja domaćih i stranih medija. Cilj je detaljno informiranje javnosti kako bi se uspostavilo bolje razumijevanje i potpora mirovnom procesu, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu. Ured isto tako objavljuje ključne tekstove koji se odnose na mirovni proces, održava Internet stranicu OHR-a i vodi javne informativne kampanje kako bi obavijestio građane Bosne i Hercegovine o njihovim pravima, te promovirao pomirenje, toleranciju, efikasan rad organa vlasti i građansko društvo.

Odjeljenje za administrativno-financijske  poslove

Odjeljenje za administrativno-finansijske poslove i kadrovska pitanja osigurava neophodnu infrastrukturu za aktivnosti OHR-a i vodi politiku i postupke rukovođenja i financijskog poslovanja OHR-a u skladu sa metodama koje je odobrio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Ovo Odjeljenje obuhvata:

  1. Pododjeljenje za administrativno rukovođenje,
  2. Pododjeljenje za financijsko poslovanje,
  3. Pododjeljenje za poslove sigurnosti, i
  4. Pododjeljenje za kadrovska pitanja.

Pododjeljenje za administrativno rukovođenje se sastoji od tri službe: logistika, transport i informativna tehnologija.

Pododjeljenje za financijsko poslovanje se sastoji od tri službe: proračunska i programska kontrola, računovodstvo i blagajna.

Pododjeljenje za kadrovska pitanja obuhvata kadrovsku i prevoditeljsku službu.