Sjednica Vijeća za provedbu mira (arhiv OHR-a)
11.11.2020 PIC SB, BoP

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i šefova vodećih međunarodnih organizacija u BiH*

U predstojećem periodu građani Bosne i Hercegovine će imati priliku da biraju svoje lokalne organe vlasti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH (Board of Principals – BoP) primaju k znanju napore Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) i pozivaju komisiju da nastavi sa svojim aktivnostima na odgovoran i transparentan način, organizacijom izbornog procesa u najboljem mogućem redu, pravovremenim odgovaranjem na navode o izbornim prevarama, te provedbom izbornih rezultata. Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija će Centralnoj izbornoj komisiji BiH pružiti svaku potrebnu podršku.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju sve institucije, političke subjekte i njihove predstavnike, kao i birače, da se ponašaju odgovorno i osiguraju integritet i transparentnost izbornog procesa, koji mora da se provede u mirnom okruženju u skladu sa važećim zakonskim aktima i međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju članove općinskih izbornih komisija i članove biračkih odbora da svoje dužnosti obavljaju profesionalno i s integritetom. Važno je da se političke stranke i kandidati suzdrže od vršenja pritiska na članove općinskih izbornih komisija i biračkih odbora te da ne pokušavaju utjecati na njihovu nezavisnost ili ih primoravati da daju otkaz na svoje članstvo u ovim tijelima. Svima koji sudjeluju u izbornom procesu, uključujući i nestranačke posmatrače, mora se u potpunosti omogućiti da profesionalno obavljaju svoje dužnosti u skladu s postojećim pravilima i procedurama.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju na puno poštivanje zaštitnih mjera predviđenih za sprečavanje širenja covida-19 tokom cijelog izbornog procesa i pozivaju općinske organe vlasti da obezbijede potrebnu ličnu zaštitnu opremu i omoguće poštivanje zaštitnih mjera na biračkim mjestima, kako bi se osiguralo sigurno okruženje za glasanje tokom pandemije.

Upravni odbor PIC-a i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u BiH pozivaju sve birače s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i da osiguraju da se putem biračkih listića čuje i njihov glas, kao i da poštuju potrebne zaštitne mjere protiv širenja covida-19.

* Članovi odbora šefova vodećih međunarodnih organizacija u BiH koji su se priključili ovoj izjavi su: Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, UN u BiH, Vijeće Evrope, NATO štab Sarajevo, EUFOR, Ambasada Švedske i Ambasada Švicarske.