13.01.2017 OHR

Predsjednik Međunarodnog suda pravde imenovao Johna Clinta Williamsona za novog arbitra Arbitražnog tribunala za Brčko

Predsjednik Međunarodnog suda pravde Ronny Abraham imenovao je ambasadora Johna Clinta Williamsona na poziciju predsjedavajućeg arbitra Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u području Brčkog.

Predsjednik Međunarodnog suda pravde izvršio je imenovanje prema članu V, stavu 2 Aneksa 2 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a nakon smrti prethodnog predsjedavajućeg Robertsa B. Owena.