01.07.2007 OHR / EUSR

Ambasador Lajčak posjetio bazu EUFOR-a u Butmiru

Novi visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Miroslav Lajčak, se danas u vojnoj bazi EUFOR-a u Butmiru sastao sa Howardom Tuckerom, šefom Ureda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Bosni i Hercegovini, general majorom Richardom O. Wightmanom, komandantom Štaba NATO snaga u Sarajevu i kontraadmiralom Hans-Jochenom Witthauerom, komandantom EUFOR-a.

Tom prilikom ambasador Lajčak je obaviješten o trenutnim i budućim operacijama koje se poduzimaju protiv osoba optuženih za ratne zločine i protiv mreža njihovih pomagača.

“Međunarodna zajednica je jasno rekla kako od organa vlasti Bosne i Hercegovine očekuje da ostvare potpunu saradnju s Haškim tribunalom i da preuzmu aktivnu ulogu u hapšenju svih preostalih optuženika koji su još uvijek na slobodi, kao i na uništavanju mreža koje im pružaju podršku”, rekao je ambasador Lajčak.

“Odlučio sam da ovo bude moja prva zvanična posjeta jer je promoviraje potpune saradnje s Haškim tribunalom jedan od mojih prioriteta. To je bio i ostaje jedan od uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi mogla potpisati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.”

General Wightman i admiral Witthauser su novog visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU takođe informirali o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i odgovarajućim ulogama koje imaju Štab NATO snaga u Sarajevu i EUFOR.

“EUFOR i NATO su i dalje ključne komponente cjelokupnog međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini i očekujem da ću s admiralom Witthauerom i generalom Wightmanom imati vrlo blisku saradnju”, rekao je ambasador Lajčak.