23.05.2013 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu 22. i 23. maja 2013. Također, održali su sastanak i sa predsjedavajućim i zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira duboko je zabrinut zbog nedostatka napretka na planu reformi, što je prouzrokovalo daljnje zaostajanje BiH za ostatkom regiona, posebno u pogledu integracije u Evropsku uniju. Upravni odbor je pozvao političke lidere i institucije da pojačaju svoje napore u cilju osiguranja napretka BiH.

Upravni odbor je izrazio zabrinutost zbog nedostatka napretka u realizaciji programa 5+2 i naglasio je potrebu za okončanjem programa 5+2, što ostaje neophodni uslov za zatvaranje OHR-a. U skladu sa svojim prethodnim komunikeima, Upravni odbor je pozvao nadležne vlasti BiH da poduzmu neophodne mjere u cilju rješavanja preostalih pitanja. Upravni odbor je izrazio zabrinutost zbog stalnog izostanka napretka.

Podsjećajući još jednom da su politički lideri BiH naznačili da su evropske integracije ključni prioritet, Upravni odbor je izrazio žaljenje zbog toga što politički lideri nisu bili u stanju postići političko rješenje za provedbu presude Sejdić-Finci u skladu s obavezama BiH kao članice Vijeća Evrope i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju/Prijelaznom sporazumu. U tom kontekstu, Upravni odbor je pozvao relevantne vlasti i političke lidere da pojačaju svoje napore kako bi se ubrzao napredak BiH u pravcu EU.

Upravni odbor dijeli zabrinutost visokog predstavnika zbog spremnosti vlasti na svim nivoima da zanemare ustavne i zakonske odredbe u interesu političke koristi. Upravni odbor je također podsjetio vlasti na njihovu ustavnu obavezu da implementiraju sve odluke ustavnih sudova.

Upravni odbor poziva sve nadležne organe da udvostruče napore na zaštiti i unapređenju vladavine prava i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor također poziva sve relevantne nivoe vlasti da odobre dovoljno sredstava iz svojih budžeta da se omogući procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Upravni odbor je razgovarao o sve dubljoj političkoj i institucionalnoj krizi u Federaciji Bosne i Hercegovine. On je pozvao sve političke stranke i organe vlasti da riješe krizu postizanjem političkog rješenja koje osigurava funkcioniranje institucija i poštivanje Ustava i procedura utvrđenih zakonom. Da bi se osigurao kapacitet Ustavnog suda FBiH da izvršava svoju ustavnu ulogu, Upravni odbor je apelirao da se bez daljnjeg nepotrebnog odlaganja popune upražnjene pozicije u Sudu.

Upravni odbor je izrazio žaljenje zbog krajnjeg neuspjeha političkih stranaka da u protekle dvije i po godine ispune obavezu provedbe  odluke Ustavnog suda BiH u vezi s izbornim sistemom za Mostar, što predstavlja obavezu koja proističe iz Daytona. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je prepoznao da je primarni razlog za ovaj propust nefleksibilnost stranaka SDA i HDZ BiH, koje nisu ispunile obećanje koje su dale Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da će tražiti izlaz zasnovan na kompromisu kojim ni jedna stranka neće ispuniti sve svoje ciljeve. U svjetlu činjenice da ni jedna stranka do sada nije predočila druga praktična rješenja, Upravni odbor prihvata Okvirni dokument kao najrealniju postojeću osnovu na kojoj se mogu implementirati presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, čije odluke su konačne i obavezujuće prema Aneksu 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Imajući to na umu, Upravni odbor poziva OHR da okonča proces posredovanja putem razgovora zasnovanih na parametrima navedenim u Okvirnom dokumentu. Upravni odbor je podvukao da će svaka stranka koja ne prihvati kompromisno rješenje na ovoj osnovi snositi odgovornost za neispunjavanje obaveza iz Mirovnog sporazuma.     

Upravni odbor je pozdravio inicijativu oko angažiranja lokalnih stručnjaka i građana Federacije da učestvuju u domaćem procesu predlaganja reformi za Federaciju, koje će učiniti da Federacija postane funkcionalnija, ekonomičnija i bolje reagira na potrebe građana. Upravni odbor je također apelirao na nadležne zvaničnike Federacije da se uključe u taj proces kako bi se ostvarili navedeni ciljevi.

Upravni odbor je izrazio zabrinutost u vezi sa krizom u procesu  dodjeljivanja matičnih brojeva građanima, koja je proistekla iz neuspjeha bh. institucija da ovo pitanje riješe u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH prema kojoj je potrebno izvršiti promjene naziva nekih naseljenih mjesta u zakonu. Jednostrane aktivnosti koje su poduzeli organi Distrikta Brčko i Republike Srpske na dodjeljivanju vlastitih matičnih brojeva građanima predstavljaju neprihvatljivu uzurpaciju državnih nadležnosti. Ove aktivnosti također mogu ugroziti integritet dokumenata, kao što su pasoši, koji se izdaju na osnovu ovih matičnih brojeva. Upravni odbor je pozvao nadležne organe BiH da hitno utvrde jasno rješenje zasnovano na poštivanju odluke Ustavnog suda, koje bi se odmah moglo provesti u interesu svih građana BiH i kojim se zadržava jedinstven sistem na državnom nivou. 

Upravni odbor je još jednom ponovio da genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni tokom sukoba u BiH ne smiju biti zaboravljeni ni negirani. Podsjećajući na svoj prethodni komunike, u kojem se kaže da Srebrenica i žrtve iz Srebrenice imaju poseban značaj zbog počinjenog genocida, Upravni odbor je pozvao građane i političare da podrže proces pomirenja u Srebrenici, rade u interesu svih stanovnika općine, pomognu povratak njenih prijeratnih stanovnika i promoviraju održivi ekonomski razvoj. U tom duhu, Upravni odbor je pozvao na pronalaženje rješenja za osjetljivo pitanje lokacije crkve na Budaku.   

Zemlje članice NATO-a i predstavnici Japana su također pozvali nadležne vlasti da pokažu opredjeljenje BiH za integraciju u evroatlantske institucije putem što skorijeg djelovanja u cilju okončanja neophodnih aktivnosti kako bi se omogućila registracija perspektivne vojne imovine, uz potpuno poštivanje odluke Ustavnog suda. Do sada je izgubljeno i previše vremena od kada je Bosni i Hercegovini prije tri godine pružena prilika da se u potpunosti priključi Akcionom planu za članstvo u NATO-u (MAP).  

Upravni odbor oštro osuđuje nastojanja i izjave kojima se poziva na podjelu, usmjerene na dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta zemlje, kao i na ugrožavanje ključnih institucija Bosne i Hercegovine i državnih nadležnosti.

Podsjećajući na svoje ranije komunikee i deklaracije, Upravni odbor naglasio je svoje nedvosmisleno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je još jednom naglasio svoju punu podršku visokom predstavniku koji će nastaviti da osigurava potpuno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i provodi svoj mandat prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podsjetio sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, i sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je naglasio da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor podržava regionalnu saradnju i pomirenje kao osnovne instrumente za prevazilaženje razlika i uspostavljanje harmoničnih odnosa između Bosne i Hercegovine i njenih susjeda. Upravni odbor je posebno pozdravio nedavno intenziviranje dijaloga, na najvišem nivou, između vlasti BiH i susjednih zemalja i očekuje druge inicijative usmjerene na jačanje ovog trenda.

Upravni odbor je izrazio svoju zahvalnost za neprocjenjiv doprinos prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko, ambasadora Rodericka Moorea, koji ovog ljeta odlazi iz BiH. Upravni odbor je zahvalio ambasadoru Mooreu na njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, posebno putem nastojanja da promovira funkcionalne institucije, kao i na vodećoj ulozi u okviru napora da se riješi situacija u Mostaru i provede transformacija angažmana međunarodnih institucija u Brčkom. 

Upravni odbor će svoju sljedeću sjednicu održati 4. i 5. decembra 2013. godine u Sarajevu.

* Ruska Federacija ne može prihvatiti ovaj komunike