OHRPR-040219-Scanlan2hd
31.03.2019 OHR

Usvajanje budžeta Brčko Distrikta je prvi korak

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Distrikt Brčko Michael Scanlan pozdravio je usvajanje budžeta Distrikta Brčko za 2019. godinu.

“Sada kada imamo usvojen budžet, važno je da vlasti u Brčkom nastave raditi kako bi osigurale efikasnost i transparentnost u procesu donošenja budžeta. Tokom moje nedavne posjete čuo sam jedinstven stav da se sljedeće godine budžet mora donijeti na vrijeme, što bi stvorilo predvidljivo okruženje za pružanje javnih usluga i planiranje poslovanja. Stoga pozdravljam opredijeljenost vlasti u Brčkom da usvoje novi Zakon o budžetu na jesen te da završe proces fiskalizacije u junu, a to su dvije mjere koje će doprinijeti postizanju ovog cilja. Ukoliko ispoštuju navedene rokove, vlasti će pokazati svoju opredijeljenost da rade u najboljem interesu građana Distrikta Brčko”, zaključio je supervizor Scanlan.