01.11.1999

Status Postivanja Konacnih Izvjestaja Ombudsmena po Predmetima, do 1. Novembra 1999. godine

Status Postivanja Konacnih Izvjestaja Ombudsmena po Predmetima, do 1. Novembra 1999. godine

Status postivanja odluka Doma za ljudska prava (Aneks 6. Opceg okvirnog sporazuma za mir u BiH)

LEGENDA:

SI: Specijalni izvjestaj
: Puno postivanje odgovarajuce tuzene strane
: Nema postivanja
MPP: Manje od punog postivanja
Nastavak: Potreba za nastavkom procedure radi potvrdivanja postivanja
Pojedinacne mjere: Npr. vracanje u posjed ili nova administrativna odluka u slucaju podnosioca
Opce mjere: Promjene u zakonima ili procedurama radi sprecavanja buducih krsenja
(Prazno): nema preporuka Ombudsmena za BiH ( nema potrebe za postivanjem)

1. Smrtna kazna
           
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
SI Smrtna kazna RS 556/97 SR 18/7/97
         
 
2. Slucajevi hapsenja i pritvaranja
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Memovic RS 431/87 20/10/97  
Marjanovic RS 310/97 04-09-1998  
         
 
3. Diskriminacija
         
 
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
SI Zdravstvo u Brckom Brcko   12-12-1996
 
SI Korespondencija/pristup sudu BiH 342/97 29/2/97
 
SI Pravo na rad RS 392/97 05-06-1997
 
SI Zastita povratnika FBiH/RS 3275/99 29/9/99 pravovremeno
pravovremeno
         
 
4. Sloboda izrazavanja
           
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere Pojedinacne mjere
SI Zakon o upotrebi jezika RS 345/97 04-02-1997  
           
5. Pravo na zivot; zlostavljanje
           
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
SI Incident u Mostaru Federacija 348/97 04-10-1997 Nastavak
 
         
 
6. Pravicno saslusanje u krivicnom postupku
         
 
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
SI Zvornik 7 RS 449/97 06-03-1997  
SI Zvornik 3 RS 486/97 19/6/97  
SI Zvornik 3 RS 2650/99 18/1/99 MPP
 
         
 
7. Slucaj nestanka
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Berbic-Demirovic RS 007/96 30/9/98
 
         
 
8. Duzina postupka (u slucajevima koji nisu povezani sa imovinskim pitanjima)
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Kelecevic RS (B)30/96 20/6/97  
Unger Federacija 601/98 27/4/98  
N.S. RS (B)404/98 18/12/98  
           
           
9. Neizvrsenje delozacija ( povrat stanova)
           
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Dautcehajic RS (B)93/96 27/2/97  
F.G RS (B)18/96 04-04-1997  
Todorovac RS (B)8/96 19/6/97  
Hadzisakovic RS (B)62/96 21/8/97  
B.T. Federacija 76/96 17/12/97
N.K. RS (B)88/96 12-02-1998  
Baric FBH 739/97 05-04-1999  
SI Neizvrsenje sudskih odluka RS 391/97 05-12-1997  
N.B. FBiH 245/96 16/6/99  
         
10. Duzina gradjanskih i administrativnih postupaka u imovinskim pitanjima
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Juriskovic RS (B)6/96 04-09-1998  
Sabic RS 945/97 07-02-1998  
S.A. RS (B)5/96 29/7/98  
R.I. RS (B)102/96 29/9/98   Nastavak
M.R. RS (B)25/96 12-03-1998  
Spahic RS 946/97 12-04-1998  
G.T. RS (B)38/96 17/12/98  
Mihajlovic Fed/drzava 1323/98 18/1/99  
Satric RS 007/96 22/1/99  
           
11. Slucajevi napustenih stanova
           
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Bojanic Fed/drzava 99/96 14/10.97
 
SI Zakon o otkupu stanova Federacija 980/97 21/11/97
 
Buntic i 18 ostalih Federacija 47/96 02-12-1999  
         
12. Nelegalne delozacije i/ili prijetnje delozacijama
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Gajic RS (B)124/96 19/6/97 MPP
Dukic RS (B)135/97 20/6/97 MPP
Ukmar RS (B)146/97 20/8/97 MPP
Grozdanic RS (B)52/96 09-01-1997 MPP
Tesanovic i 17 drugih RS (B)57/96 20/8/98 MPP
Lucic RS 1119/97 09-04-1998   MPP
Vidovic i 10 drugih RS (B)9/96 16/10/98 MPP
Curlic RS (B)78/96 12-02-1998 MPP
SI Zakon o koris. napus. imovine RS 1543/98 04-09-1998  
           
13. Zastita imovine i diskriminacija
           
Ime: Adresant: Slucaj br. Datum: Opce mjere Pojedinacne mjere
SI Zakon o penzionom osigur. FBiH Parl/Vlada 2859/99    
SI Promjene urban. planova 3 Pred. Opc. RS (B)655/98   Nastavak  
           
14. Vojni “JNA” stanovi
           
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
M.P. Federacija 84/96 24/3/98 Nastavak Nastavak
Levi i 56 drugih Drzava i Fed. 96/96 19/5/98 Nastavak  
Petkovic i 28 drugih Drzava i Fed. 31/96 16/7/98 Nastavak Nastavak
Birg Drzava i Fed. 440/96 30/7/98 Nastavak  
Maric i 23 drugih Drzava i Fed. 438/97 09-04-1998 Nastavak  
Vukmirovic i 17 drugih Drzava i Fed. 530/97 18/12/98 Nastavak  
M.M. i 18 drugih Drzava i Fed. 505/97 18/12/98 Nastavak  
Stojakic i 26 drugih Drzava i Fed. 501/97 18/12/98 Nastavak  
Eror i 9 drugih Drzava i Fed. 521/97 18/12/98 Nastavak  
           
15. Neizvrsenje sudskih odluka i imovinska prava
           
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
B.D. FBiH 746/97 24/3/99  
         
 
16. Povrat nekretnine        
 
         
 
Ime: Tuzeni: Slucaj br. Datum: Opce mjere
Pojedinacne mjere
Halebic RS 23/96 27/5/99  

Kompenzacija – Tuzena strana isplatila novac podnosiocu zalbe
Pojedinacne mjere – npr. vracanje u posjed ili nova adm. odluka u slucaju podnosioca
Opce mjere – Promjene u zakonima ili procedurama da sprijece buduca krsenja

OHR Human Rights/Rule of Law Department