16.12.1998

DEKLARACIJA VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU MIRA

Mi, članovi Vijeća za implementaciju mira, susreli smo se u Madridu 15. i 16. decembra, gdje smo razmotrili napredak u implementaciji Mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Utvrdili smo što je još uvijek potrebno uraditi kako bi mir bio samoodrživ, i dogovorili smo se o programu rada kako bi to postigli. Prihvatili smo slijedeću Deklaraciju, i p [...]
06.10.1998

Steering Board Meeting in Sarajevo

The Steering Board met in Sarajevo on 6 October, to review developments since the last meeting on 8 September. In particular the meeting focused on the General Elections held on September 11 and 12, and their outcome.
08.09.1998

Sastanak Upravnog Odbora u Sarajevu

U Sarajevu se danas na nivou politickih direktora sastao Upravni odbor Vijeca za implementaciju mira kako bi razmotrio napredovanje u implementaciji Dajtonskog mirovnog sporazuma.
09.06.1998

Communiqué by the PIC Steering Board

Communiqué by the Foreign Ministers of the Steering Board of the Peace Implementation Council Luxembourg, 9 June 1998 The Foreign Ministers of the Steering Board of the Peace Implementation Council met today with the leaders of Bosnia and Herzegovina and representatives of the signatory states to review the implementation of the General Framework A [...]
29.04.1998

Steering Board of the Peace Implementation Council in Sarajevo

A very productive session of the Steering Board of the Peace Implementation Council was held in Sarajevo today, with renewed commitments made to the refugee return process, financial aid to the Republika Srpska, and preparations for the September elections.
10.12.1997

ANEKS O BRČKOM

U vezi implementacije Arbitražne odluke o Brčkom i Naloga Suprevizora Vijeće je primilo na znanje :

a. Da predsjednik Izvršnog odbora i dva potpredsjednika trebaju da kompletiraju plan popune radnih mjesta u administraciji do 13. decembra .

b. Šef policije i dva zamjenika treba da kompletiraju plan popune [...]
10.12.1997

PIC – Summary of Bonn Conclusions

BONN PEACE IMPLEMENTATION CONFERENCE 1997 Bosnia and Herzegovina 1998: Self-sustaining Structures Summary of Conclusions Bonn, 10 December 1997 Summary of Conclusions Human Rights, Legal Reform and War Crimes Constitutional and Legal Matters Refugees and Displaced Persons Public ORDER and Police Issues Media Elections Economic Reconstruction and [...]
10.12.1997

BONSKA KONFERENCIJA O IMPLEMENTIRANJU MIRA

Vijeće za implementaciju mira se sastalo 9. i 10. decembra 1997. godine u Bonu. Razmatran je napredak u implementiranju Općeg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini i njegovih Aneksa (Mirovni sporazum) od 4. i 5. decembra 1996. godine, kada je održana Konferencija o implementaciji mira u Londonu, i 30. maja 1997. godine, kada je održan Min [...]
10.12.1997

PIC – Aneks o državljanstvu i putnim ispravama

Sve osobe koje su državljani BiH u skladu sa ovim zakonom i koje na dan stupanja na snagu ovog zakona žive u inostranstvu smatraju se državljanima Entiteta u kojem su trajno bili nastanjeni do 6. aprila 1992, osim ako se ne nastane u ili se odluče za državljanstvo drugog Entiteta.
10.12.1997

ANEKS O FEDERACIJI

Prihvati i u potpunosti implementira skoru arbitražnu odluku Visokog predstavnika o formiranju Usore i usvajanje zakona o podijeljenim i novim općinama koji čeka na usvajanje do 31 decembra 1997; pristupi bez odlaganja drugoj fazi rada Savjetodavne komisije o općinskoj reformi u skladu sa Dogovorenim mjerama Foruma Federacije od 3. februara 1997, p [...]