OHRPR-200923-HR-Potocari-04
20.09.2023 OHR

Visoki predstavnik omogućio Memorijalnom centru Srebrenica da razvija i širi aktivnosti

Visoki predstavnik Christian Schmidt je 20. septembra 2023. godine donio Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Ovom odlukom se omogućava Centru da dalje razvija i proširuje svoje aktivnosti, posebno one koje su od značaja za očuvanje sjećanja na genocid, sa ciljem da se spriječi poricanje i revizionizam, osigura prevencija kršenja ljudskih prava i doprinese pomirenju.

Konkretno, ovom odlukom Centru se omogućava osnivanje odjela za istraživanje i edukacije, stručne komisije i Počasnog odbora.

Odlukom se Centru takođe omogućava i nabavka jedinstvenih artefakata koji su od značaja za njegov rad.

Jačanjem uloge Centra, ova odluka doprinosi istini, pravdi i izgradnji povjerenja kao ključnim sastojcima trajnog mira, stabilnosti i napretka.

Problemi s kojim se suočavaju žrtve rata uglavnom nisu riješeni već gotovo tri decenije zbog toga što su nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini propustili da po tom pitanju postupe na odgovarajući način.

Visoki predstavnik stoga poziva nadležne organe vlasti da preduzmu hitne mjere u cilju poboljšanja položaja žrtava rata kao i podržavanja i jačanja pomirenja te izgradnje povjerenja u cijeloj zemlji, što, između ostalog, podrazumijeva i sljedeće:

  • uklanjanje prepreka kojima se žrtvama rata onemogućuje da dobiju odgovarajuću naknadu za nematerijalne štete;
  • zabranu izbora, imenovanja i prijema u radni odnos u javnom sektoru, kao i odlikovanja za sve osobe osuđene za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin i
  • omogućavanje da se u kaznenu evidenciju u Bosni i Hercegovini izvrši upis podataka o državljanima Bosne i Hercegovine i o osobama koje su u BiH rođene, a koje su od strane međunarodnih sudova osuđene za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin.