OHRPR-07062022-HR-presser01
07.06.2022 OHR

Izjava visokog predstavnika Christiana Schmidta o financiranju općih izbora u BiH 2022. godine

data predstavnicima medija u Sarajevu, 7. juna 2022. godine

Vjerodostojan je izgovoreni tekst

Konstatirao sam da je Vijeće ministara BiH jučer donijelo odluku koja je već davno trebala biti donesena, a koja se činila korakom u pravom smjeru. Nakon što sam razmotrio donesenu odluku, vidio sam da je dobra, ali da nije dovoljno dobra. Nakon što sam jutros na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Ministarstva financija i trezora BiH I Centralne izborne komisije (CIK) BiH prikupio detaljne informacije, jasno mi je da planirana dodijeljena sredstva nisu ni dovoljna ni provediva.

S obzirom da financiranje izbora, koji će se održati na utvrđeni datum, 2. oktobra 2022., još uvijek nije u potpunosti osigurano, potrebno je hitno osigurati da se izbori održe na vrijeme.

Stoga nalažem sljedeće: Centralnoj izbornoj komisiji će biti dodijeljen iznos od 12.528 miliona KM, prvobitno zatraženih za pripremu i organizaciju izbora, kao posebna alokacija. Ovim se ne isključuju daljnja izdvajanja sredstava koja bi mogla biti nužna za osiguranje održavanja izbora. Ova odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na internet stranici OHR-a.

Moje odluke u suštini zamjenjuju odluku Vijeća ministara i Centralne izborne komisije i dodjeljuju puni iznos od 12.528 miliona KM, dok istovremeno pružaju trajna, sistematska rješenja za automatsko i kontinuirano financiranje izbora, kao i za privremeno financiranje u slučaju situacija da budžet ne bude usvojen u budućnosti.

Moram reći kako nisam sretan što sam morao donijeti ovu odluku. Uzimam u obzir veliki angažman ljudi u Parlamentu BiH i drugdje kako bi se izbori održali. Moram reći da ovo nije dobro. Nisam zadovoljan, jer to pokazuje da odgovorni političari ne mogu organizirati ono što je samo po sebi tek proceduralno pitanje, kao što je financiranje izbora. Da budem jasan, za bilo koje izbore, ovo nije odluka koja se odnosi na sam Izborni zakon. Znam vrlo dobro da ima puno rasprava i mnogo stvari o kojima se može razgovarati. Hitno pozivam sve u ovoj zemlji da shvate da izbori nisu poklon političkih stranaka građanima, nego temeljno pravo u jednoj demokratskoj zemlji kako bi njeni građani mogli glasati i iznijeti svoje mišljenje.

Datum izbora je odavno poznat, a odgovornima su upućeni zahtjevi i ostavilo im se dovoljno vremena. OSCE, Evropska unija, SAD i visoki predstavnik uputili su 22. januara ove godine pismo u vezi sa predstojećim izborima i njihovim financiranjem. Ponovili smo to i 5. aprila, ali nismo dobili adekvatan odgovor. Moram biti vrlo jasan – kao neko ko zna kako su politika, diskusije i debate stvar pregovaranja, odluka i postizanja suglasnosti – mora se stati na put svakome ko misli kako može igrati političke igre s osnovnim zahtjevima demokratskoga društva.

Međunarodna zajednica pažljivo će pratiti ovo pitanje. BiH se nalazi u ključnom momentu u svojoj povijesti, kada ima mogućnost približiti se Evropskoj uniji. Zemlja koja želi priključiti se EU trebalo bi biti u stanju organizirati vlastite izbore. To se mora uraditi iz poštovanja prema biračkom tijelu, prema svakom građaninu ove zemlje koji želi glasati na ovim izborima 2. oktobra. Oni su stvarni suvereni, a ne neko drugi.

Kao što sam rekao, nakon jučerašnjeg zanimljivog razvoja situacije, danas je odluka o donošenju ovoga naloga bila na meni. Sada imam sastanak sa Vijećem za provedbu mira, sa kojim sam o ovom pitanju razgovarao nekoliko puta. Zahvaljujem međunarodnoj zajednici na podršci kako bi izbori ostali ključni i na zajedničkom radu u cilju približavanja BiH evropskim integracijama za boljitak građana ove zemlje.

Uvjeren sam da pripreme za održavanje izbora sada mogu krenuti bez prepreka.

Hvala.