Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko sa predstavnicima Vlade i Skupštine Distrikta
18.06.2020 OHR

Sljedećih šest sedmica će pokazati da li su vlasti Brčkog opredijeljene za reforme

Ako vlasti Distrikta žele ispoštovati svoja reformska obećanja koja su dali prije pandemije neophodno je djelovati što hitnije, rekao je danas prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Distrikt Brčko, Michael Scanlan. To znači usvajanje tri ključna nacrta zakona u Skupštini već u prvom čitanju – Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o mirnom okupljanju te Zakona o nacionalnim manjinama – prije pauze u radu Skupštine u avgustu, kako bi se ti propisi mogli usvojiti kao zakoni u septembru. Supervizor je također naveo da je rok za uspostavu javnog registra prihoda zaposlenika javnog sektora drugi avgust.

Potezi vlasti u vezi sa ovim i drugim reformskim inicijativama poslužit će kao dokaz njihove opredijeljenosti za dobro upravljanje, prvenstveno biračima – koji će u novembru biti u prilici da daju svoj sud o tome na osnovu opipljivih postignuća – ali i međunarodnim partnerima. Međunarodna zajednica želi nastaviti da pomaže Distriktu na putu prema prosperitetu, ukoliko Distrikt pokaže da je u stanju da svoje resurse – kako političke tako i finansijske – koristi za dobrobit cijele zajednice, umjesto samo nekolicine.

Drugi važan zadatak čiji se rok bliži je verifikacija biračkog spiska, što je standardna procedura i zakonska obaveza, i od suštinske je važnosti za jačanje kredibilnosti izbornog procesa. Supervizor je konstatirao činjenicu da trenutno ima više ljudi s pravom da glasaju u Distriktu nego što u njemu ima stanovnika prema posljednjem popisu.

Supervizor je više puta isticao da Brčko ima jedinstven položaj i mogućnost da brzo provede reforme i drugima u BiH bude primjer kako treba provoditi reforme – jedino pitanje je da li izabrani zvaničnici imaju političku volju da to provedu u stvarnost. Ta poruka još jednom je istaknuta na današnjem sastanku supervizora sa gradonačelnikom i dogradonačelnikom Brčkog, Sinišom Milićem i Antom Domićem, te predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine, Esedom Kadrićem i Ivom Filipovićem. Supervizor dijeli zajednički stav rukovodstva Distrikta o hitnoj potrebi za usvajanjem novog zakona o sukobu interesa, u skladu sa evropskim standardima.

Supervizor se također sastao sa Ilijom Studenom, predsjednikom Upravnog odbora “STUDEN & CO Holdinga”. Složili su se da cilj vlasti treba da bude stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, zajedno sa dobrim javnim uslugama i odgovarajućom insfrastrukturom, jer će to privući više investitora i stvoriti zdravu poslovnu konkurenciju koja će biti od koristi zajednici jer će donijeti dobre prilike za zapošljavanje. Supervizor se sastao i sa vodećim ljudima preduzeća Komunalno Brčko.

Scanlan je spomenuo i četiri nova slučaja covida-19 koji su registrirani u Distriktu. Istakao je da, iako je početni val ograničen odličnim potezima vlasti, zdravstvenih stručnjaka i volontera, opasnost koju covid-19 predstavlja za javno zdravlje ostaje i dalje veoma prisutna. Cijela zajednica treba da sarađuje i strogo poštuje instrukcije i preventivne preporuke koje izdaju nadležni organi.