JonathanMennuti_main_02bio

Jonathan Mennuti

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt od juna 2022. godine

Jonathan Mennuti trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika u Uredu visokog predstavnika u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Istovremeno je i međunarodni supervizor za Brčko Distrikt, posebno administrativno područje u okviru Bosne i Hercegovine.

Gospodin Mennuti je karijerni diplomata Više službe za vanjske poslove, u rangu ministra-savjetnika. Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu, gospodin Mennuti obavljao je funkciju vršioca dužnosti načelnika pri uredu državnog podsekretara za rukovođenje i direktora za napredovanje u karijeri i raspoređivanje na funkcije Ministarstva vanjskih poslova SAD-a u Washingtonu, D.C.

Prethodno je u Washingtonu vršio dužnost zamjenika izvršnog direktora Biroa za evropske poslove i Biroa za poslove sa međunarodnim organizacijama i zamjenika izvršnog direktora Izvršnog sekretarijata u State Departmentu. U inostranstvu je obavljao dužnosti u Istanbulu, Turska; Beogradu, Srbija; Almatiju i Astani, Kazahstan; te u Moskvi, Rusija. Prije nego se pridružio State Departmentu, radio je za Ministarstvo trgovine SAD-a pri ambasadama u Atini, Grčka, i Seulu, Južna Koreja.

Gospodin Mennuti je diplomirao na Univerzitetu Georgetown u oblasti vanjskih poslova, a postdiplomski studij međunarodnih odnosa i zvanje magistra nauka stekao je na Univerzitetu Yale. Učio je bosanski, turski, srpski, ruski i grčki jezik.

Preuzmite fotografije u visokoj rezoluciji:

JonathanMennuti_4000_01 JonathanMennuti_4000_02