OHRPR-310519-PDHR-Otisak
31.05.2019 Otisak.ba

Otisak.ba: Intervju sa prvim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Michaelom Scanlanom

Piše: Adis Mujdanović

Supervizor za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine Michael Scanlan naglasio je u intervjuu za Otisak.ba da je ključno da se ubrzaju procesi u ovom gradu.

On je jučer posjetio redakciju portala Otisak.ba nakon dvodnevnih sastanaka sa predstavnicima vlasti i političkih partija koje su zastupljene u Skupštini BDBiH.

Za Otisak je govorio o povodu svog dolaska u Brčko, temama razgovora sa lokalnim zvaničnicima, stanju u ovoj lokalnoj zajednici, problemima, prioritetima koje bi pred sebe trebali staviti predstavnici vlasti, koliko i na koji način on može utjecati na njih da poprave stanje u BDBiH, da li njegovo iskustvo može pomoći u tome, te koji mu je krajnji cilj na funkciji supervizora.

Otisak.ba: Koji je povod Vašeg dolaska i o čemu ste razgovarali sa predstavnicima vlasti i političkih partija ove lokalne zajednice?

Michael Scanlan: Ja kao supervizor imam odgovornost da pratim sve što se dešava ovdje i isto tako da izvještavam PIC (Vijeće za implementacija mira) o tome. Ja sam stigao u BiH u januaru tek i ovo mi je treća posjeta do sada. Imam namjeru dolaziti svakih mjesec dana. Cilj je u stvari da vidim da li Brčko i organi Distrikta zaista i donose one odluke koje su potrebne da iskoriste prednosti koje Brčko ima, imajući u vidu njegovu lokaciju i isto tako jedan vrlo robusan budžet, kako bi se zaista i obezbijedile dobre usluge za građane. Djelomično je taj budžet i rezultat odluke o koeficijentu. Kao što i rekao u svom javnom obraćanju 8. marta, ukoliko su organi distrikta Brčko spremni da donose one odluke koje su neophodne da bi se obezbijedio i donio prosperitet, onda će u tome pomoći međunarodna zajednica, ali zaista, u tome krećemo, prije svega, od organa vlasti. Za to su potrebni teški kompromisi, ali to je nešto što ide sa funkcijom koju obavljaju. I to je poruka koju sam podijelio sa predstavnicima koji su na vlasti, isto tako i sa onima koji su u opoziciji.

Otisak.ba: Na poziciju supervizora za BDBiH ste imenovani u februaru ove godine. Kakvo ste stanje zatekli u ovoj lokalnoj zajednici i kako komentirate događanja u ovih nekoliko mjeseci otkad ste na toj funkciji? Tu prvenstveno mislim na ponovno kasno usvajanje budžeta, početak procesa fiskalizacije, završetak radova na izgradnji zaobilaznice, usvajanje seta zakona o plaćama.

Michael Scanlan: Ono što sam, prije svega, vidio kad sam došao ovdje bilo je da mnoge odluke za koje bi čovjek očekivao da će se brzo donijeti još uvijek čekaju. Čak i kada govorite o samo jednom potencijalnom donatoru, a to je Evropska banka za obnovu i razvoj i krediti koji bi omogućili dobru infrastrukturu i samim time dobar kvalitet života, a isto tako i dovođenje novih biznisa, što opet znači nove poreze, i to su odluke koje su na čekanju već dvije-tri godine. Recimo, zaduženje za modernizaciju Luke, ako pravo govorimo, to je nešto što je već trebalo biti urađeno. Evo sada, kada su tehnički uslovi ispunjeni, nema nikakvog razloga da se sve to ne završi do kraja sljedeće godine, ako donesu prave političke odluke. Drugim riječima, da su uradili kako je trebalo, dosad bi sve to bilo završeno, to pokrenuto prije dvije-tri godine. Onda bi to bili koraci ka kreditu za zbrinjavanje otpada, pa poslije toga bi to otvorilo mogućnost za novi kredit za prečišćavanje voda itd. Jedan uspjeh donosi drugi uspjeh. Jer, ako želite pomoć i donatora i privatnih investitora, morate imati fiskalizaciju. Mora biti jasno koja vam je poreska osnova. Moraju biti transparentnije procedure kad je riječ o donošenju budžeta, i za to imamo novi prijedlog itd. Moram reći da se u zadnja dva-tri mjeseca taj proces ubrzao. Krenula je i fiskalizacija, imamo novi prijedlog Zakona o budžetu koji je sada podijeljen među institucijama. Zatim, potpisan je kredit za Luku. Međutim, sve se to mora nastaviti, odnosno mora se dovesti do kraja. Ključno u svemu tome je da se to uradi brzo. Jako mi je drago da je urađena zaobilaznica, ali to nije smjelo trajati pet godina.

Otisak.ba: Koji su najveći problemi sa kojima se suočava BDBiH i koji su prioriteti koje bi pred sebe trebali staviti predstavnici vlasti?

Michael Scanlan: Problemi su u stvari ponajviše u činjenici da se dovoljno brzo ne radi ka dobroj upravi, dobrim uslugama za privrednike, pojednostavljenju procesa registracije firmi, infrastrukturi. To je ono što je najveća prepreka. To je izazov svugdje u BiH, ali Brčko ima tako puno prednosti. Malo je mjesto, malo područje, nalazi se na rijeci, ima dobre komunikacije, zbog koeficijenta ima zdrav budžet i nema razloga da se sve ovo ne dešava brže. I to je nešto što biračko tijelo ima pravo da očekuje od svojih izabranih zvaničnika i da traži njihovu odgovornost za to. Isto tako, kada stvari zaista i urade, da im da podršku. Druga jako važna stvar je transparentnost. To stoji za poreske obveznike, bilo da je riječ o pojedincima ili pak firmama. Imate pravo da jasno znate kako se troši vaš novac, jer ako imate takvo znanje, imate tu transparentnost, onda imate i povjerenje u organe vlasti, znate kako se troši vaš novac, i bitno je da znate da se on ne troši za nečije lične interese ili pak stranačke interese, nego, zaista, za zajedničke interese. Danas na sastancima kada sam razgovarao o tim temama, svi su govorili “da, da, svakako”, ali vidjet ćemo hoće li zbilja biti tako. Hoće li se ići dalje kada je riječ o fiskalizaciji, hoće li biti usvojen novi zakon o budžetu, hoće li se završiti sve oko Luke, što će onda dovesti do kvalitetnih projekata za zbrinjavanje otpada, pa zatim za prečišćavanje otpadnih voda. Svi će ti rezultati govoriti sami za sebe, a sve to bi se trebalo pokazati u sljedeća tri mjeseca.

Otisak.ba: Koliko i na koji način Vi možete utjecati na vlasti da poprave stanje u ovoj lokalnoj zajednici? Može li Vaše iskustvo pomoći u tome?

Michael Scanlan: Odluke koje se moraju donijeti u Brčkom moraju donijeti lideri Brčkog. Oni su ti koji su odlučili da se kandiduju, oni su ti koji su odlučili da budu političari. I oni su u privilegovanoj poziciji da učine dobre stvari za svoju zajednicu. A zajednica ima odgovornost da ih podrži kada rade dobre stvari, isto tako da zahtijeva njihovu odgovornost kada ne urade te stvari. Ono što mi možemo učiniti je da, nakon što oni donesu odluke koje od njih zahtijeva zajednica, okupimo međunarodnu zajednicu koja će im pružiti pomoć i potruditi se da to bude brza, efikasna pomoć. Ključno je da oni to urade. Sve u životu mora da se zaradi, i to kroz vrijedan rad. I, naravno, opet kažem, da građani traže u svakom momentu njihovu odgovornost, jer tako je to svugdje u svijetu i toga moraju biti svjesni.

Otisak.ba: Koji je Vaš krajnji cilj na trenutnoj funkciji?

Michael Scanlan: Moj konačni cilj bi bio da, kad budem trebao ići sa ove funkcije za neke tri-četiri godine, Brčko zaista i bude ono krasno mjesto koje bi moglo i trebalo biti. Ja sada dolazim u Brčko iz koga mladi ljudi odlaze. Ljudi mojih godina vjerovatno ovdje misle kako će penziju provesti tako što će stalno ići u inostranstvo da vide djecu. Umjesto toga, trebalo bi da ovdje vidim jedan dinamičan grad sa mladim ljudima, sa novim preduzećima, sa šetalištem pored rijeke punom sadržaja, sa stranim kompanijama, sa dobrom infrastrukturom, i sve je to moguće postići u sljedećih četiri-pet godina