14.02.2008 OHR / EUSR

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak pozdravlja današnje usvajanje nekoliko ključnih zakona od strane Vijeća ministara BiH

O Nacrtu zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencija BiH i Nacrtu zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH sada će raspravljati Parlament BiH.

Usvajanje ovih zakona u Vijeću ministara BiH drži BiH na pravom kursu u pogledu obećanja datih EU i komesaru za proširenje Ollie Rehnu u decembru prošle godine. «Pojedini ministri su glasali protiv ovih prijedloga to je njihovo pravo», izjavio je Lajčak. «Ali važno je da BiH ispuni svoje obaveze u pogledu reformi koje su potrebne za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju», rekao je Lajčak. «Nadam se da se u Parlamentu može iznaći rješenje za postizanje sporazuma» dodao visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU.

Vijeće ministara BiH danas je također usvojilo Nacrt zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, što predstavaja još jedan ključni zahtjev EU, te Nacrt sporazuma o prenosu vlasništva nad pokretnom vojnom imovinom, što predstavlja ključni korak za provedbu reforme odbrane u skladu sa zahtjevima NATO-a i za rješavanje pitanja viška naoružanja i municije.