15.11.1999 New York

Principi za uspostavu Drzavne granicne sluzbe

Clanovi zajednickog Predsjednistva su saglasni da podrze uspostavu Drzavne granicne sluzbe (SBS), kao sto je predvidjeno okvirom koji je predlozio Visoki predstavnik, uz slijedece dogovorene elemente:

 • SBS je institucija na drzavnom nivou kojom ce upravljati Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija. Na celu Sluzbe ce biti direktor i dva zamjenika, koje imenuje Predsjednistvo BiH, a koji ce biti izabrani ravnopravno iz reda konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Direktor i zamjenici ce se rotirati na funkcijama svakih osam mjeseci.

 • SBS ima samo one duznosti i ovlasti koje su predvidjene nacrtom zakona kao neophodne za izvrsenje zadataka ove Sluzbe u zastiti granica BiH. Ove duznosti posebno obuhvataju:

  • policijski nadzor granica;

  • policijsku kontrolu prometa na granicnim prelazima, kao i sprecavanje opasnosti unutar njene geografske zone odgovornosti, ukljucujuci:

   • pregled isprava za prelazak preko granice, kao i ovlastenja za prelazak preko granice;

   • zaustavljanje odnosno sprecavanje nedozvoljenog ulaska u BiH;

   • traganje za osobama u granicnom pojasu.

 • Nadleznost SBS-a ce pokrivati podrucje do 10 km udaljenosti od medjunarodne gra-a ce pokrivati podrucje do 10 km udaljenosti od medjunarodne granice BiH, osim u slucajevima gdje je udaljenost do entitetske linije razgranicenja manja od 10 km, u kojem slucaju ce nadleznost SBS-a pokrivati podrucje do polovine udaljenosti izmedju medjunarodne granice i entitetske linije razgranicenja.

 • Sjediste SBS-a ce biti u Sarajevu. Uredi na terenu ce biti uspostavljeni po potrebi i podnositi ce izvjestaje sjedistu SBS-a.

 • Nacionalna struktura zaposlenih u SBS-u zasnivati ce se na popisu iz 1991. godine prema slijedecim kriterijima:

  • struktura zaposlenih u sjedistu odrazavati ce nacionalnu strukturu stanovnistva na podrucju cijele BiH;

  • struktura zaposlenih u uredima na terenu odrazavati ce nacionalnu strukturu regija ili kantona u kojima se uredi nalaze;

  • nijedan od konstitutivnih naroda u BiH na nivou bilo kog ureda ni u kom slucaju ne moze biti zastupljen sa vise od 2/3 niti manje od 10 posto od ukupnog broja zaposlenih;

  • sve jedinice SBS-a ce biti u potpunosti integrisane i pripadnik bilo kojeg naroda moze biti u sluzbi na bilo kojem mjestu na granici.

Predsjednici su saglasni da zakon o SBS, u skladu sa ovim Sporazumom, bude dostavljen Parlamentu BiH do 24. novembra 1999. godine, te da, bez obzira na gore navedeno, prve jedinice budu rasporedjene do 31. decembra 1999. godine.