18.09.2002 ROYAL DANISH EMBASSY

Posjeta Odbora za politička i sigurnosna pitanja u BiH: 18. – 20. Septembra

Komitet EU za politička i sigurnosna pitanja (PSC) će biti u posjeti Bosni i Hercegovini u periodu 18.-20. septembra. Ova posjeta predstavlja dio priprema EU za Policijsku misiju Evropske unije (EUPM) koja preuzima dužnost od IPTF-a dana 1. januara 2003. godine.

PSC je stacioniran u Briselu i predstavlja svih 15 država članica EU u vezi sa pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući i EUPM. Tokom ove posjete, PSC će se susresti sa dr Zlatkom Lagumdžijom, ministrom vanjskih poslova BiH, Paddy Ashdownom, visokim predstavnikom i specijalnim izaslanikom EU, te šefovima vodećih međunarodnih organizacija u BiH, uključujući i Jacquesa Kleina, specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN-a.

Predsjedavajuća PSC-a, ambasador Marie-Louise Overvad, je navela: “Odluka da se preuzme Policijska misija početkom naredne godine predstavlja znak dugoročnog angažmana EU u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je odlučna da osigura nesmetanu tranziciju sa IPTF-a na EUPM i nastavi sa radom na osnovu onoga što je već postignuto. EUPM će imati zadatak da okonča proces razvoja nepristrasnih i efikasnih policijskih snaga, koje će biti sposobne da pruže sigurnost svim građanima BiH”.

Komentirajući predstojeće izbore, ambasador Overvad je rekla: “Ovi izbori će odlučiti da li će Bosna i Hercegovina provesti reforme koje su neophodne za približavanje Evropi ili će stagnirati i zaostati iza svojih susjeda. Na građanima BiH je da izaberu svoje lidere. EU od njih traži samo dvije stvari: da iskoriste svoj glas; te da glasaju za reforme koje će donijeti bolju budućnost BiH kao dijelu Evrope”.