06.10.2005

Pismo Oli Rena, komesara Evropske komisije za proširenje predsjedniku Vlade BiH, Adnanu Terziću

EVROPSKA KOMISIJA
Olli Rehn
Član Komisije
 
 

Brisel,06/10/2005

D(2005)

 

 

Poštovani premijeru,

Obaviješten sam da je jučer prihvaćen Sporazum o restrukturiranju policijskih struktura. Mogu da potvrdim da je ovaj Sporazum sada potvrđen od strane Evropske komisije.

Na osnovu engleske verzije Sporazuma smatram da je on, ukoliko ne bude nikakvih promjena u tekstu, u skladu sa tri principa Evropske komisije o reformi policije tj., i)  da se sve zakonodavne i budžetske nadležnosti nalaze na državnom nivou; ii) da nema političkog uplitanja u operativni rad policije; iii) da funkcionalne lokalne policijske oblasti budu utvrđene na temelju tehničkih kriterija za rad policije. Implementaciju ove reforme će biti potrebno izvršiti u skladu sa uslovima Evropske komisije koja će pomno pratiti ovaj proces.

Kako bi se Evropskoj uniji omogućilo da otvori pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, iskreno se nadam da će ovaj Sporazum odmah dobiti podršku Vijeća ministara i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a zatim i Parlamenta Bosne i Hercegovine. Ovaj Sporazum predstavlja presudan korak koji će omogućiti Evropskoj komisiji da preporuči započinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Još jednom Vas želim uvjeriti u moju punu podršku reformi policijskih snaga u BiH i procesu koji je BiH pokrenula na putu ka Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

 

S poštovanjem,

Olli Rehn  

 

 

Gdin.  Adnan Terzić
Premijer
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina