05.10.2005

Pismo direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje predsjedniku Vlade BiH, Adnanu Terziću

EVROPSKA KOMISIJA
Generalna direkcija za proširenje
Vršilac dužnosti Generalnog direktora

 

 

Brisel,05/10/2005

ELARG/C3/SS D(2005) 5549

 

 

Vaša Ekselencijo,

Hvala Vam što ste konsultovali Evropsku komisiju o “Sporazumu o reformi policijskih struktura” koju ste 04 . oktobra uputili ambasadoru Humphreys-u. 

Moje službe u Komisiji su pogledale nacrt sporazuma i konsultovale se sa drugim stranama uključenim u ovu diskusiju, uključujući Ured Visokog predstavnika”.

Na osnovu engleske verzije nacrta sporazuma smatram da je, ukoliko ne bude promjena u tekstu, u skladu sa tri principa Evropske komisije o reformi policije tj., i)  sve zakonodavne i budžetske nadležnosti se nalaze na državnom nivou; ii) nema političkog uplitanja u operativni rad policije; iii) funkcionalne političke oblasti utvrđene na temelju tehničkih kriterija za rad policije.

Zaista se nadam da će Vaša nastojanja da napravite nacrt prijedloga koji ispunjava principe Evropske komisije dovesti do rješenja po pitanju reforme policije, koje se mora riješiti prije nego što Evropska komisija bude mogla poredložiti pokretanje pregovora o Sprazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Politički sporazum koji ste predložili, ukoliko bude prihvaćen bez amandmana na Narodnoj skupštini Republike Srpske, bi predstavljao ključan korak koji će omogućiti Evropskoj komisiji da preporuči započinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

 

S poštovanjem,

Fabrizio Barbaso  

 

NJ.E. Dragan Čavić
Predsjednik Republike Srpske
Trg Srpskih Vladara
Banski Dvor, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

 

Kopija: T. Personen (Šef kabineta komesara Rehn)